Extra opvangplekken AZC Weert

Sinds september 2015 is in de voormalige Van Horne Kazerne, nu Horne Quartier, een asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd. Het AZC is ingericht om 1000 personen op te kunnen vangen.

In december 2016 heeft het COA aan de gemeente Weert medegedeeld dat de bezetting van het AZC wordt afgeschaald van 1000 naar 400 opvangplekken. Ook werden elders in Nederland asielzoekerscentra gesloten. Vanaf 1 februari van dit jaar werd het aantal bewoners van het AZC geleidelijk minder.

Binnenkort zal het aantal bewoners weer gaan stijgen. De benodigde opvangcapaciteit voor asielzoekers is op dit moment hoger dan verwacht, zo is afgelopen week bekend gemaakt tijdens een gemeentelijk overleg met buurtbewoners. Voor Weert betekent dit dat er tijdelijk 200 extra opvangplaatsen beschikbaar komen. Deze plekken worden geleidelijk ingevuld.

TeamUp voor de jonge bewoners

Het COA gaat in Weert ook starten met ‘TeamUp’. TeamUp biedt recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar op het AZC. Vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol. Een vrijwilliger van TeamUp faciliteert drie uur per week de sport-, spel- en dansactiviteiten voor kinderen. Dit project wordt gekoppeld aan een talenteninitiatief voor topsporters vanuit Weert.