Info-avond Samenloop voor Hoop

Samenloop voor Hoop Weert organiseert een informatie- en inspiratieavond voor Samenloopteams op dinsdag 14 november 2017.

De bijeenkomst van 14 november is bedoeld als inspiratieavond voor teams die zich al hebben aangemeld. Teams die overwegen om zich aan te melden zijn ook van harte welkom. De avond is er vooral op gericht om ideeën op te doen voor de opzet en invulling van teamacties.

Teams die eerder hebben deelgenomen aan een Samenloop vertellen over hun ervaringen en gaan specifiek in op hun actie. Zo wordt een ideeënstroom op gang gebracht die andere teams helpt bij het maken van hun keuze voor een eigen actie. Een actie die niet alleen de teamspirit bevordert maar ook de benodigde sponsorgelden oplevert en daarmee een belangrijke bijdrage aan de opbrengst van de 24-uurs wandelestafette van de Samenloop.

De avond begint om 19.30 uur in kantine ‘Toren’ van Philips van Horne Scholengemeenschap. De vernieuwde ingang van de school vind je aan de Herenstraat.

Voor meer informatie, kijk op www.samenloopvoorhoop.nl/weert.