Het Kwadrant is ‘Superschool’

Met trots deelt Het Kwadrant mede dat zij door weekblad Elsevier wederom zijn benoemd tot Superschool. Evenals in 2017 is de kaderberoepsgerichte leerweg van Het Kwadrant ook dit jaar uitgeroepen tot Superschool.

Elsevier Weekblad presenteert een lijst van 41 ‘superscholen’ die als beste uit het onderzoek komen. De scholen zijn beoordeeld op vier onderdelen:
• Onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool.
• Onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen.
• Bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt.
• Het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen.

Op basis van deze vier onderdelen is de kaderberoepsgerichte leerweg van Het Kwadrant uitgeroepen tot Superschool. De basisberoepsgerichte leerweg scoorde Goed.