Storm vloek of zegen voor natuur?

Op donderdag 18 januari teisterde een heftige storm Nederland. De regio Weert en ook anderen plaatsen in Limburg kregen er ongekend van langs; ook de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap werden niet ontzien. Nog steeds wordt er gewerkt om wegen en wandelpaden vrij te krijgen van omgevallen bomen. Flinke overlast dus, maar Het Limburgs Landschap ziet ook de positieve kanten aan deze natuurlijke vorm van bosbeheer.

Overlast

Alleen al in de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap in Noord-Limburg zijn naar schatting zo’n 15.000 bomen gesneuveld. Ongeveer 20% viel over wegen en paden, wat voor veel overlast zorgde. De afgelopen weken is hard gewerkt om onveilige situaties op te heffen en paden weer begaanbaar te maken; een enorme klus die veel onkosten met zich meebracht.

Natuurlijk bosbeheer

Beheer in de bossen van Stichting het Limburgs Landschap is vooral gericht om een zo rijk mogelijk dieren- en plantenleven mogelijk te maken. De storm heeft daarbij een handje geholpen.

Een mooi voorbeeld vormen de grote omgevallen bomen. Zij maken open plekken in het bos en zorgen dat het licht, inclusief de zonnewarmte weer tot de bosbodem kan reiken. Een natuurlijkere vorm voor spontane bosontwikkeling kunnen we ons niet wensen.

Komende weken zullen planten daar meteen gebruik van maken: sommige kiemen er, andere komen er tot bloei en jonge boompjes groeien op. Vele soorten insecten profiteren van die nieuwe situatie en zij dienen op hun beurt weer als voedsel voor vogels. De omhoog staande wortelkluit geeft extra variatie en reliëf en biedt nestgelegenheid aan vogels, maar ook aan solitaire bijen. In de ontstane kuil kan achtergebleven regenwater en de opengewerkte bodem ook weer zorgen voor nieuwe natuurkansen. De dikke stam zal nog lang en prominent aanwezig blijven en zorgen voor veel nieuw leven.

Een bekende kreet is immers dat ‘dood hout leeft’. Vele dieren leven in en van het dode hout, mossen benutten het als groeiplaats en paddenstoelen zullen het uiteindelijk volledig afbreken. Daarmee is de boskringloop weer rond en heeft de storm zijn visitekaartje afgegeven voor natuurlijk bosbeheer. De januaristorm: een vloek, maar voor natuurlijk bosbeheer ook een zegen.