Militaire oefening

In het kader van de eindoefening nieuwe Infanteristen voor de koninklijke Landmacht vinden er op 2 tot en met 6 februari militaire oefeningen plaats. De militairen verplaatsen zich deze periode merendeels te voet en kruisen de Weerterheide tussen Budel en Weert.

Er wordt gebruikt gemaakt van (oefen)munitie op niet-militair oefenterrein. Aan deze oefening nemen 35 personen deel en de oefening wordt ondersteund met 7 militaire wielvoertuigen. Te allen tijde wordt er voor gezorgd dat het gewone verkeer geen hinder ondervindt van deze oefening.