Aanhoudende problemen complex

Bewoners van het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 115A zitten met een langslepende kwestie in hun maag. Al 1,5 jaar probeert men de problemen in hun complex aan de kaak te stellen. Maar de structurele oplossingen laten op zich wachten.

Volgens de bewoners zou hun appartementencomplex, dat in juli 2016 is opgeleverd, niet aan de eisen voldoen van de Omgevingsvergunning Bouwen. Zo heeft men klachten over de mechanische ventilatie, vloerverwarming en het niet op gewenste temperatuur krijgen van de appartementen. Het gevolg, een extreem hoge energierekening, scheuren in het stuc- en tegelwerk, lekkages en problemen met de lift. Ook is er onlangs een scheur ontdekt in de breedplaatvloer van de eerste verdieping.

Samen met Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg hebben ze een nader onderzoek ingesteld naar de problemen. Men is vervolgens om tafel gaan zitten met Wonen Limburg, eigenaar van het appartementencomplex. Er werden afspraken gemaakt, maar de problemen bleven. De bewoners voelden zich niet serieus genomen waarna de maat vol was.

Niet volgens de eisen

Via een WOB-verzoek werd bij de gemeente de omgevingsvergunning opgevraagd. Daaruit kwam vervolgens de conclusie dat het complex niet zou voldoen aan de duurzaamheidseisen. Een bewoner gaf woensdag een praktijkvoorbeeld: volgens de gestelde eisen zou er 3-laags glas zou moeten zijn geplaatst in thermisch onderbroken kozijnen, die luchtdicht zouden aansluiten op de buitengevel. Echter zijn er aluminium kozijnen geplaatst (waarschijnlijk zonder thermische onderbreking) met 2-laags glas, afwijkend van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) behorend bij de Omgevingsvergunning Bouwen.

Spreekrecht

Omdat er nog steeds geen structurele oplossing is doorgevoerd trokken de bewoners bij de gemeente Weert aan de bel. Ze dienden bij het college van B&W een handhavingsverzoek in en maakten woensdagavond gebruik van het spreekrecht om de problemen aan de gemeenteraad en college van B&W kenbaar te maken. Na het bovenstaande voorbeeld en de problemen te hebben aangekaart lieten de commissieleden weten dat de schrokken van de situatie.

Reactie wethouder

Wethouder Van Eersel liet weten dat dit een onwenselijke situatie is. “Als inwoners tegen een muur aan lopen, dan moeten wij daar voor gaan staan en het oplossen”, aldus de wethouder. Samen met Wonen Limburg wil hij snel op zoek naar een structurele oplossing. “Als er fouten zijn gemaakt dan moet dat worden hersteld. Bewoners hoeven zich niet ongerust te maken. Deze gemeente staat achter ze.” aldus de wethouder.

De wethouder ging die avond direct persoonlijk in gesprek met de boze bewoners. Binnenkort gaan de partijen om tafel om alsnog tot een structurele oplossing te komen. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de vinger aan de pols te houden. In een volgende vergadering zal gevraagd worden naar de stand van zaken omtrent de problematiek.