Steun voor Weerter Minima Groep

In 2016 is een aantal inwoners in Weert gestart met activiteiten voor minima rondom het thema ‘Armoede’. Hieruit is het burgerinitiatief ‘Weerter Minima Groep’
ontstaan. De Weerter Minima Groep heeft zich niet zelfstandig verenigd; juridisch valt zij onder Punt Welzijn.

De groep bestaat voornamelijk uit inwoners met ervaring op het gebied van leven in armoede. Dit maakt deze groep voor inwoners in armoede een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt. Ook bij het opstellen van het Aanvalsplan Armoede is de Weerter Minima Groep een waardevolle samenwerkingspartner gebleken.

De Weerter Minima Groep heeft tot op heden gewerkt zonder gemeentelijke subsidie. Ondersteuning in natura en met financiële middelen werd gevonden bij het Samen Fonds, Wonen Limburg en enkele betrokken bedrijven en personen. Dit betrof echter incidentele schenkingen. Daarnaast brengen de leden zelf een deel in, door af te zien van vrijwilligersvergoedingen en andere declaraties.

Stevige basis

Om hun activiteiten te kunnen uitbreiden en bestendigen, is er aanvullende subsidie noodzakelijk. Deze subsidie maakt het mogelijk dat de Weerter Minima Groep een stevigere basis in Weert kan ontwikkelen. Zowel op het gebied van uitbreiden van deelnemers / leden, als het uitbreiden en professionaliseren van activiteiten, als ook het bevorderen van de deskundigheid van de twee ‘kernleden’. Dit bevordert de toekomstbestendigheid van de Weerter Minima Groep.

Subsidie en verantwoording

Het college van B&W omarmt het initiatief een heeft besloten hen voor het jaar 2018 subsidie te verlenen voor een bedrag van €6.000,-. In het 3e kwartaal 2OL8 zal de samenwerking en uitvoering van de activiteiten worden geëvalueerd. Ten behoeve van deze evaluatie verwacht de gemeente dat ze een overzicht bijhouden van de activiteiten die zijn uitgevoerd en het aantal inwoners dat daaraan heeft deelgenomen.

Wat doet de Weerter Minima Groep

De Weerter Minima Groep organiseert tal van activiteiten. Denk hierbij aan de zogeheten ‘aanschuiftafels’ in de wijken Fatima en Keent. Het toegankelijk maken thema armoede, zoals het maken van het ‘Minimaboekje’ en de communicatie via de website, social media en tijdens informatiebijeenkomsten. Ook geeft men workshops over hoe men kan omgaan met armoede, zamelt men kleding in en organiseert men een kerstpakketten-actie. Daarnaast zijn de vrijwilligers een ‘maatje’ voor mensen in armoede. Ze bieden een luisterend oor, gaan mee naar afspraken en leggen huisbezoeken af.

Meer informatie kun je vinden via: https://www.facebook.com/weerterminimagroep/ en https://weerterminima.nl/.

Gemeente ondersteunt Burgerinitiatieven

Heb jij als inwoner van Weert een goed initiatief om samen met anderen de leefbaarheid en sfeer in jouw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Is dit een nieuw idee dat nog nergens in Weert is uitgevoerd? Misschien kun je dan ook subsidie krijgen. Het maakt niet uit of jouw idee bijvoorbeeld gaat over de openbare ruimte of het verbeteren van de onderlinge sfeer. Meer informatie is te vinden via: https://www.weert.nl/burgerinitiatieven.