Nederweert – Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert voorkomt wildgroei aan geitenhouderijen door niet mee te werken aan de uitbreiding van geitenhouderijen of het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij. Het besluit geldt voorlopig voor de duur van een jaar.

Het college geeft hiermee handen en voeten aan een initiatiefvoorstel van de PvdA om een stand-still beleid inzake geitenhouderijen mogelijk te maken.

Het college heeft geconstateerd dat er onvoldoende zicht is op de gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen én wil voorkomen dat er wildgroei ontstaat in leegstaande stallen. Deze twee overwegingen hebben geleid tot het voorstel van het college.

“Om het gewenste beleid juridisch te borgen en uit te kunnen voeren is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk”, aldus wethouder Van Meel. Een voorbereidingsbesluit kan voor maximaal een jaar worden genomen.

De gemeenteraad wordt uitgenodigd op 13 maart bij de bespreking van het initiatiefvoorstel van de PvdA een besluit te nemen over het collegevoorstel.