Aanpak sluipverkeer A2 uitgebreid

Maarheeze – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft besloten om de pilot tegen het sluipverkeer A2 te verlengen en uit te breiden. Eind december 2017 is de gemeente de pilot gestart vanwege de toenemende overlast van het vele sluipverkeer in Maarheeze dat files op de A2 probeert te vermijden. De resultaten van de pilot zijn positief. Daarom is gekozen de pilot iets uit te breiden en te verlengen tot 28 september 2018. Het Platform A2 steunt de pilot en keuze voor verlenging.

Evaluatie

Het aantal verkeersbewegingen is gedurende de pilot sterk gedaald. Dit blijkt uit verkeerstellingen, terugkoppelingen van de verkeersregelaars en bevindingen van de politie. Op de Koenraadtweg zag men op maandag tot en met donderdag (tussen 7.00 en 9.00 uur) een daling van ongeveer 66% aan verkeer. Op de Oranje Nassaulaan nam het verkeer 43% af en op de Ulkedonken zelfs 92%. De gemeente heeft ook gekeken of het op andere wegen, zoals de Strijperdijk, drukker is geworden. Dat is niet het geval.

Uitbreiding van pilot naar de Philipsweg

Op de Philipsweg blijft het nog erg druk. Veel verkeer rijdt nu via de afrit Weert Noord – Philipsweg – Den Engelsman – Driebos – naar oprit Budel om weer de A2 terug op te komen. Dit levert bij de kruising Philipsweg – Fazantlaan – Den Engelsman en bij de uitrit van het station Maarheeze ongewenste situaties op. Het verkeer kan hier vanuit de zijwegen moeilijk op de hoofdweg invoegen. Het college heeft daarom besloten de proef ook te laten gelden op de Philipsweg vanaf de aansluiting met de Eindhovensweg tot aan het industriegebied Den Engelsman (van maandag tot en met donderdag tussen 7.00 en 9.00 uur, uitgezonderd bestemmingsverkeer).

Vervolg

De gemeente gaat op basis van de evaluatie de komende periode, in samenwerking met het Platform A2, bepalen hoe de lange-termijn oplossing voor het sluipverkeer eruit moet zien. Daarnaast zet de gemeente zich samen met omliggende gemeenten binnen het Platform A2 actief in voor verbreding van de A2 om het fileprobleem terug te dringen.