Voorlopige uitslag Cranendonck

Cranendonck – (Foto’s) Woensdag gingen ook de inwoners van gemeente Cranendonck naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Het (voorlopige) opkomstpercentage in deze gemeente is 53,81 %. Ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is dit licht gestegen, toen is 52,13 % gaan stemmen. Cranendonck heeft 16.554 kiesgerechtigden. Er zijn 8.884 rechtsgeldige stemmen uitgebracht en 23 niet-rechtsgeldig stemmen. Er is 53 keer blanco gestemd.

Aantal stemmen op partijniveau

De meeste stemmen werden behaald door het CDA (2.438), gevolgd door Pro6 met 2.238 stemmen, ELAN met 1.915 stemmen, Cranendonck Actief met 1.169 stemmen en VVD met 1.071 stemmen.

Aantal zetels per partij

De gemeenteraad van Cranendonck bestaat uit 19 leden. Met deze voorlopige verkiezingsuitslag ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

Cranendonck Actief!: 2 zetels
ELAN: 4 zetels
CDA: 6 zetels
VVD: 2 zetels
Pro6: 5 zetels

In de voormalige gemeenteraad was de zetelverdeling als volgt: Cranendonck Actief! 6 zetels, ELAN 5 zetels, CDA 4 zetels, PvdA 2 zetels, VVD 2 zetels.

Vergelijking verkiezingsuitslagen 2018 met uitslagen 2014
Geldige stemmen in 2018: 8.884, was in 2014: 8.527
Blanco stemmen in 2018: 53, was in 2014: 74
Ongeldig stemmen in 2018: 23, was in 2014: 27
Opgeroepen in 2018: 16.554, was in 2014: 16.408

Definitieve uitslag

Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting op het hoofdstembureau in het gemeentehuis. Daar worden de definitieve uitslagen vastgesteld. Ook is dan de uitslag op kandidaat-niveau bekend. Deze informatie is vanaf dan ook te vinden op onze website: www.cranendonck.nl/verkiezingen.

Benoemen nieuwe raad
De voorzitter van het stembureau benoemt de nieuwe leden van de raad. Die ontvangen vrijdagmiddag tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis dit benoemingsbesluit.

Afscheid en installatie

Dinsdagavond 27 maart is er een raadsvergadering waarin afscheid wordt genomen van de oude raadsleden. Dit gebeurt nadat zij een besluit hebben genomen over de toelating van de nieuwe raadsleden. Op donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden tijden de raadsvergadering geïnstalleerd door het afleggen van de eed of de verklaring en belofte. Vanaf dat moment begint het raadslidmaatschap.

Referendum

Op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen vond ook het landelijk referendum plaats over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In gemeente Cranendonck heeft 51,16 % gestemd. Met een percentage van 56,5% voor en een percentage van 43,5% tegen de komst van de nieuwe wet.

Bekijk een sfeerimpressie van de uitslagenavond in Cranendonck (door Foto Hammie).