(Foto’s) Wethouder Van Eersel heeft maandagochtend het gemeentelijk info-punt in de nieuwbouwwijk Laarveld geopend. De bedoeling van het info-punt is om vragen van omwonenden, mensen die er een huis (gaan) bouwen en aannemers op locatie op te vangen en waar mogelijk al te beantwoorden. De gemeente komt naar inwoners toe in plaats van andersom.

Beter en sneller

Het Infopunt Laarveld is gehuisvest in een tijdelijk gebouw aan de Gaffel. Daarin zitten medewerkers van de gemeente die vragen beantwoorden over bouwen, wegen, groenvoorziening, riolering enzovoorts. Wethouder Frans van Eersel: “De bedoeling is om vragen beter en sneller te beantwoorden. Het infopunt staat één jaar op Laarveld. Als mensen de dienstverlening in deze vorm als een verbetering ervaren, overwegen we om langer open te blijven.”

Openingstijden

De bedoeling is dat iedereen met vragen of opmerkingen bij het infopunt kan binnenlopen. Maar het is ook mogelijk te bellen of te mailen met de medewerkers. Dat kan via (0495) 575 525 of [email protected] Het Infopunt Laarveld is maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag 9.00 tot 13.00 uur open.