De Open Club Weert-Noord Verenigd! heeft plannen gemaakt voor het gebied van sportpark Boshoven. Het gaat dan om de zogenaamde Groene Loper, een plan voor het verbeteren van het openbaar gebied, dus het groen, de wegen en paden en het parkeren. Op dinsdag 24 april is er tussen 16.00 en 19.00 uur een inloopbijeenkomst waarbij omwonenden en anderen de plannen kunnen bekijken en bespreken.

Sinds 2015 werken de gebruikers van het sportpark Boshoven samen om te komen tot een toekomstbestendig park Boshoven. Een park waar ontmoeten, sporten en ontspannen centraal staan en waar ruimte is voor de huidige en voor nieuwe gebruikers. Dat samenwerken gebeurt onder de naam ‘Open Club Weert-Noord Verenigd!’.

Visie

Vorig jaar heeft de Open Club haar visie op de toekomst van het park aan de gemeente voorgelegd. Een onderdeel van die visie is de Groene Loper. Dit plan voor het openbaar gebied wordt nu verder uitgewerkt, met ondersteuning van een stedenbouwkundig adviseur. Daarbij willen de initiatiefnemers graag gebruik maken van de ideeën en aandachtspunten van gebruikers, omwonenden en belangstellenden.
Nadat het plan is uitgewerkt is het aan de gemeente om het te beoordelen en om een besluit te nemen over de uitvoering ervan.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 24 april is er daarom een inloopbijeenkomst. Tussen 16.00 en 19.00 uur is iedereen van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken en te bespreken. De locatie is De Flierefluiter, de kantine van de scheidsrechtersvereniging COVS, op het sportpark Boshoven. Het adres is Vrakkerveld 7. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeente Weert, tel. (0495) 575 000.