Behoud bronzen smiley’s SJG

Het Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMKc) van SJG Weert mag ook de komende vijf jaar de bronzen Smiley’s voeren als kenmerk van een kindvriendelijk ziekenhuis. Ook dit keer voldoet het VMKc aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis stelt. Kind en Ziekenhuis kent Smiley’s toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen. Het VMKc kreeg de Smiley’s voor de kinderafdeling, de kraamafdeling en de dagbehandeling.

Om een Smiley te krijgen, moet het ziekenhuis voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Op het VMKc mag bijvoorbeeld altijd een ouder bij zijn/haar kind overnachten. Ook wordt voor de ingreep altijd toestemming gevraagd aan ouder én kind. Bovendien kan er altijd een van de ouders bij het kind blijven tot het in slaap is gebracht bij een operatie.

Naast de kinderafdeling, is ook de kraamafdeling onder de loep genomen. Kraamvrouwen mogen bijvoorbeeld rekenen op de hulp van een lactatieverpleegkundige bij borstvoeding. Zowel het kindje als de partner van de kraamvrouw mogen op de kamer overnachten. Ook direct na een keizersnede blijft het kind, mits medische verantwoord, continu bij de ouders. Tot slot is er 24/7 een ruggenprik beschikbaar bij de bevalling. De volledige lijst met criteria is terug te vinden op www.kindenziekenhuis.nl.