Grote burgerpeiling Weert-Zuid

De participatiegroep Hart van Moesel voert momenteel een peiling uit over het draagvlak bij de inwoners voor het behoud van een groot wijkcentrum voor Weert-Zuid liggend in Moesel. Ook wordt gevraagd naar de mening over het gymmen van de basisscholen en het parkeerervaringen rond winkelcentrum Oranjeplein in Moesel.

Het doel van de vragenlijst is het in kaart brengen van de beleving van de inwoner van Weert-Zuid over deze drie onderwerpen. De vragenlijst is huis aan huis verspreid onder alle 5200 huishoudens. De bijna 1000 kinderen van de 3 basisscholen hebben een vragenlijst meegekregen om deze ingevuld weer op school in te leveren. De vragenlijst is ook online in te vullen via: https://enquete.toponderzoek.com/Weert-Zuid.

Schriftelijk ingevulde vragenlijsten dienen vóór 19 juni ingeleverd te worden op diverse locaties in Keent Moesel en Graswinkel. Onder de deelnemers worden een boodschappenpakket, een wijnpakket en staatsloten verloot.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek, in opdracht van participatiegroep Hart van Moesel. De vragenlijst duurt enkele minuten, wordt anoniem verwerkt en de gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wanneer je vragen hebt over het onderzoek dan kunt u deze mailen naar [email protected] of bellen naar 085-4860106.

De participatiegroep presenteert de resultaten tijdens een openbare bijeenkomst op 27 juni 2018 vanaf 19.30 uur in het buurtcentrum Moesel.