Succes leerlingen Montessorischool

(Foto’s) Dit schooljaar zijn de leerlingen van het Montessorischool Weert in actie gekomen voor stichting Day for Change.

Geïnspireerd door een gastles over wereldburgerschap, “inclusive finance” en microkredieten van stichting Day for Change en uitgedaagd door een gastles over Ondernemen van Rabobank Weerterland gingen de leerlingen aan de slag om zelf een businessplan op te zetten voor hun eigen onderneming.

Gewapend met nieuwe kennis, prototypes van hun producten en een presentatie mochten de leerlingen hun idee pitchen voor een vakjury op het kantoor van de Rabobank. Na scherpe vragen en opmerkingen kregen de leerlingen een kleine lening (microkrediet) en een ‘go’ om te gaan starten met hun eigen bedrijfjes. Toen was het tijd om de theorie in de praktijk te gaan brengen!

En dat hebben de leerlingen van het Montessorischool Weert fantastisch gedaan. Maar liefst € 1380 werd op 12 juni namens de leerlingen en Rabobank Weerterland overhandigd aan stichting Day for Change!

En waar gaat deze winst precies naar toe?

Stichting Day for Change is een erkend goed doel (CBF) dat wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Dit doet Day for Change enerzijds door het vergroten van de kennis over en steun in Nederland voor inclusive finance, als instrument om de beoogde economische ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds door concreet bij te dragen aan inclusive finance projecten in ontwikkelingslanden. Dit heeft de stichting vertaald in een educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Het bedrag van € 1380 dat door het Montessorischool Weert is opgehaald komt via stichting Day for Change voor de volledige 100% terecht bij een ondernemer in een ontwikkelingsland. Dit jaar heeft hebben de jongeren van het Montessorischool Weert zich ingezet om een ondernemer in Cambodia te ondersteunen: Khun Saram.

Khun Saram

Khun Saram is 57 jaar en woont met haar man en vijf schoolgaande kinderen in de Tbong Khmum provincie in Cambodja (Zuidoost-Azië). Sinds zeven jaar hebben Saram en haar man een eigen boerenbedrijf. Ze verbouwen peper, bananen, cashewnoten, rubber en cassave. De oogst verkopen ze op de lokale markt. Met een lening kan Saram een extra hectare landbouwgrond, zaden en mest kopen en zodoende haar oogst vergroten. Ze is van plan om haar extra inkomen te gebruiken voor het schoolgeld voor haar kinderen.

Meer informatie over deze ondernemer: http://dayforchange.nl/khun-saram/