Ittervoort – Op woensdag 27 juni a.s. is Adams Muziekcentrale in Ittervoort (Aziëstraat 17-19) hét decor voor SamenDOOR! 2018. Een dag boordevol muziek in alle facetten en bedoeld voor iedereen die bezig is met ‘meer muziek in de klas’ in Limburg. Met onder andere het tekenen van het convenant, waarbij partijen met elkaar afspreken zich in te zetten voor het verduurzamen van muziekonderwijs, een concert met een groots kinder- en Pabokoor, philharmonie zuidnederland en workshops. De presentatie van het concert is in handen van Lex Uiting. De SamenDOOR!dag wordt georganiseerd door DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg in samenwerking met de stichting Méér Muziek in de Klas.

Concert

De dag start met het spectaculaire SamenDOOR! concert in samenwerking met philharmonie zuidnederland onder leiding van dirigent Sander Teepen. Meer dan 300 kinderen van diverse basisscholen en 100 Pabo-studenten zingen uit volle borst de ingestudeerde liedjes. Tevens wordt het SamenDOOR!lied, gemaakt door Guido Dieteren (muziek) en Bart Storcken (tekst), op deze dag voor het eerst ten gehore gebracht. Basisschool De Violier (Maasbree) en de jeugdfanfare van Sint Aldegondis Maasbree (o.l.v. Wouter Pletzers) laten hun succesvolle samenwerking zien middels een swingend optreden. Ook geeft DOOR! middels een presentatie een kijkje in de keuken op het gebied van verduurzaming van muziekonderwijs in Limburg. Lex Uiting heeft de eer om het spektakel te presenteren.

Convenant

Het concert wordt afgesloten met het ondertekenen van het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal. Daarmee garanderen alle betrokken partijen (Provincie Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Conservatorium Maastricht, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool, philharmonie zuidnederland, Adams Muziekcentrale, Directeurenoverleg Centra Kunsteducatie Limburg, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten, Jeugdfonds Cultuur Limburg, LBM, LBT, OLS, VNK-L, Pop in Limburg) dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen. Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige van de ondertekening van het Limburgse convenant.