Wijding nieuwe klok Martinustoren

Op zondag 10 juni zal tijdens de hoogmis om 10.00 uur in de Martinuskerk in Weert de wijding plaatsvinden van de nieuwe beiaard- en luidklok, die recentelijk onder grote belangstelling bij de klokkengieterij Eijsbouts in Asten is gegoten. Deze klok gaat de gescheurde grote cis-klok vervangen die vanwege het defect niet meer gebruikt kon worden.

De dienst zal daarbij worden opgeluisterd door het Weerter Mannenkoor dat enkele toepasselijke liederen zal zingen. Voor en na de dienst wordt de beiaard bespeeld door de stadsbeiaardier, Frank Steijns. Na afloop van deze dienst en van 14.00-16.00 uur is er gelegenheid de nieuwe klok te bezichtigen.

De 2000 kg wegende klok zal in de week daarna worden opgetakeld om boven in de toren zijn vaste plaats te krijgen.