Vragen bezwaar provincie tegen hotel

Schets Van der Valk hotel in Weert

Vrijdag verscheen een artikel in De Limburger over het bezwaar dat de Provincie Limburg maakt tegen de komst van het Van der Valk hotel aan de A2 in Weert.

Volgens de Provincie Limburg zou er geen vooroverleg zijn geweest en is de noodzaak van het hotel onvoldoende onderbouwd.

Dit is reden voor de provinciale afdeling van het CDA om vragen te stellen. “Gezien het grote belang in de regio Weert dat er daadwerkelijk een hotel komt, en het feit dat de provincie volgens het artikel fel tegen is, hebben wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten”, aldus het CDA Limburg.

Vragen CDA

– De eerste plannen van van der Valk voor een hotel in Weert dateren al van 2015. In het artikel staat dat er geen afstemming over de procedure is geweest. Waarom is er geen afstemming geweest?
De plannen zijn al meer dan 3 jaar oud. Hoe vaak is er in de afgelopen 3 jaar met de gemeente of initiatiefnemer over de plannen gesproken?
– Wat heeft de verantwoordelijk gedeputeerde in de afgelopen jaren gedaan om tot een oplossing in de regio te komen?
– Het dilemma zit in het feit dat er onvoldoende ‘marktruimte’ voor twee hotels in de Weerterregio zou zijn. Hoe groot is deze ruimte in de regio?
– Hoeveel meer marktruimte is er voor specifieke concepten?
– Het initiatief van Nobis aan de Nederweerterzijde heeft al ruim 7 jaar een vergunning om te bouwen. – Waarom heeft deze initiatiefnemer tot op heden nog steeds geen hotel ontwikkeld?
– Na hoeveel jaar vervalt een bouwvergunning als deze niet benut wordt?
– Door nu bezwaar de maken tegen het initiatief van der Valk dreigt er een impasse te ontstaan waardoor de komst van een hotel nog verder wordt vertraagd. Kan de gedeputeerde i.p.v. bezwaar te maken op korte termijn een overleg opstarten om uit de hotelimpasse te komen?
– Is er een mogelijkheid dat we Nobis tot 1 november 2018 de tijd geven om met de bouw te starten?
– Indien Nobis dan niet gestart is, wil het CDA dat Vd Valk mag bouwen. Hoe ziet het college dit?

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg neemt de vragen in behandeling en zal spoedig met een antwoord komen.