Excursie Architectuurlijk Weert

Op zaterdag 22 september organiseert Stichting Architectuurlijk Weert een excursie naar Arnhem waar 2 hoogtepunten in hedendaagse architectuur op het programma staan. Je bent van harte welkom om deel te nemen.

’s Morgens breng je een bezoek aan het Centraal Station gebied welk door UN Studio gedurende 1996 – 2015 een totale transformatie heeft ondergaan. Naast een nieuw stationsgebouw waarin 6 vormen van vervoer samenkomen, zijn er nieuwe perrons gekomen, een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling, de Park en Rijn-torens met gecombineerde functies van wonen werken, winkelen en vrije tijd, een verkeerstunnel en een nieuwe busterminal. Je wordt in dit gebied door enkele deskundige gidsen rondgeleid.

’s Middags ben je te gast in het Musis Sacrum (1847: architect Hendrik Willem Fromberg) dat een renovatie heeft ondergaan en waaraan een geheel nieuwe concertzaal is toegevoegd met een unieke beleving: geen gesloten doos maar een multifunctionele muziekzaal met een gigantisch te openen raampartij waardoor een directe verbinding met het erachter liggende park ontstaat. Het ontwerp van dit met vele prijzen onderscheiden project is van Van Dongen – Koschuch Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Mertens Bouwbedrijf uit Weert, welk hier als onze gastheer zal optreden.

Je reist per bus, dus vol = vol. Ze vertrekken om 08.30u vanuit Weert en zijn rond 18.00 uur weer terug. Meld je aan per email op [email protected] en vermeld daarbij ook jouw telefoonnummer.

De eigen bijdrage aan deze excursie bedraagt € 25,= per persoon, exclusief de lunch die voor eigen rekening is. Gelieve dit bedrag vóór 14 september a.s. over te maken op NL 07 ABNA 0847 5602 44 ten name van Stichting Architectuurlijk Weert onder vermelding van ‘excursie 2018’. Jouw betaling geldt als definitieve inschrijving. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen berichten zij jou zo spoedig mogelijk. Een gedetailleerd programma stuurt de stichting naar je toe nadat zij jouw betaling hebben ontvangen.