Buurtcadeau uitgereikt in Fatima

Foto via: https://www.facebook.com/wijkraadfatima/

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs. Wijkraad Fatima kreeg een cheque t.w.v. €3.000,- uitgereikt, zo meldt de wijkraad via Facebook.

Buurten zijn de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds extra wil investeren in de buurt. Het Fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties. Daarnaast verrast het Oranje Fonds in de buurten waar de Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje Fonds Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij € 3.000 te besteden. Zo hebben niet alleen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij profijt van de Straatprijs, maar ook andere omwonenden.

In Weert zijn ze erg blij met het Buurtcadeau. “Het geld van het Oranje Fonds gaan wij investeren in speelvoorzieningen voor bewoners van de wijk in het wijkpark. Het park dient een ontmoetingsplek te worden voor jong en oud, voor alle bewoners van Fatima. Daarmee zal het een bijdrage leveren aan de cohesie en samenhang in de wijk,” aldus Mark Hendriks – voorzitter van Stichting Wijkraad Fatima.