Laarveld is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige nieuwe wijk binnen Weert. Samen met de mooie historische ...

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met ...

De wijkraad Fatima heeft deze week voor de projecten “Fatima aan Zet” en “wijkpark Fatima” in totaal € ...

Wijkraad Rond de Kazerne in Weert heeft een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur en heeft meteen van ...

Op voorstel van de VVD-fractie gaan de gemeenteraad en het college in gesprek met alle wijk- en dorpsraden ...

De wijkraad Fatima organiseert op maandag 16 juni a.s. in “Ons Buurthuis Fatima” een informatieavond over de komst ...

Vorige week vernam de Weerter PvdA dat er bij een aantal wijk- en dorpsraden grote onvrede bestaat over ...