Voorstel oversteekmogelijkheden

Algemeen Economie Weert 6 reacties 3 min. leestijd
Foto: Archieffoto Ringbaan-Noord

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad € 1.712.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee nieuwe oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers vanuit Hushoven / Laarveld naar Molenakker / Hushoven en verbetering van de bestaande oversteek ter hoogte van de turborotonde.

De gemeenteraad nam op 2 november 2016 een motie aan waarin zij het college opdracht gaf nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar/Laarveld en Molenakker. Na de verkenning van verschillende opties heeft de gemeente, samen met inwoners en andere belanghebbenden, een aantal varianten besproken. Daaruit kwam een voorkeursvariant voor zowel een fiets-/voetgangersbrug als een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten op de Wiekendreef. De bestaande oversteek ter hoogte van de turborotonde wordt extra geaccentueerd om deze beter zichtbaar en daarmee veiliger te maken.

Gelijkvloerse kruising Wiekendreef

Vanuit de Wiekendreef worden twee fietsoversteken aangelegd die deel uitmaken van de bestaande verkeerslichtenregeling. Hierbij hoeven fietsers op de Wiekendreef elkaar niet te kruisen. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Deze oversteek wordt in 2019 gerealiseerd.

Fietsbrug

Vanuit Laarveld wordt een fiets-/voetgangersbrug aangelegd die op Molenakker landt ter hoogte van de Hushoverweg. Deze brug krijgt een hellingspercentage van 3%. Mede gelet op de doelgroep van jonge gezinnen op Laarveld wordt daarmee een veilige verbinding richting het centrum aangelegd. Deze brug wordt gerealiseerd nadat de bouwweg die er nu ligt geen functie meer heeft.

Bestaande oversteek bij de turborotonde

De bestaande oversteek voor fietsers ter hoogte van de turborotonde blijft bestaan. Deze wordt in rood uitgevoerd en als plateau aangelegd.

Kosten

De kosten voor de maatregelen betreffen € 2.037.000,-. Daarvan is € 325.000,- al gereserveerd voor dit project. Er blijft dus nog € 1.712.000,- over waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar moet stellen. Met de provincie Limburg wordt gesproken over de mogelijkheid van co-financiering. De provincie is positief over het voornemen om een fietsbrug te realiseren. Een brug inclusief goede fietsverbindingen richting station Weert stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Een toenemend gebruik van het openbaar vervoer zorgt voor een verlichting van de A2. Een bijdrage vanuit de provincie komt in mindering op de investering vanuit de gemeente Weert.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
6 reacties