Foto: Archieffoto Ringbaan-Noord

Namens de (toekomstige) bewoners van Laarveld is woensdagavond een petitie opgestart ten behoeve van de fietsbrug die in de toekomst Laarveld en Molenakker moet gaan verbinden. Op 26 september a.s. moet de gemeenteraad van Weert daar een beslissing over nemen.

Echter tijdens een commissievergadering op 12 september j.l. werd duidelijk dat een aantal politieke partijen twijfelen of er wel een fietsbrug gerealiseerd moet worden. Men geeft aan dat de plannen om de huidige oversteek bij de Hushoverweg veiliger te maken en bij de Wiekendreef een oversteek voor langzaam verkeer te realiseren afdoende zijn om toekomstige bewoners veilig te laten oversteken. Een fietsbrug zou daarom niet direct noodzakelijk zijn. Daarnaast vrezen bewoners van de Molenakker voor hun privacy.

Echter veel (toekomstige) inwoners van Laarveld hebben hun keuze voor de aankoop van een kavel mede gebaseerd op de verwachting dat er nog een veilige oversteek (fietsbrug) wordt gerealiseerd. Om deze boodschap duidelijk te maken is men woensdagavond een petitie gestart.

Het doel was om 100 handtekeningen te verzamelen, maar dit doel werd al binnen enkele uren gehaald. Op het moment van schrijven hebben ruim 250 mensen de petitie ondertekend.

Bekijk de petitie

https://www.petitie24.nl/petitie/2037/petitie-fietsbrug-laarveldweert-

9 REACTIES

 1. Dan willen ze dus 4 mogelijkheden hebben om te voet of met de fiets naar de stad te gaan. Zouden wij ook wel willen (oost kant van Oda 1) maar bij ons hebben ze de directe weg vervangen door een tunnel waardoor wij nu 2 mogelijkheden hebben: Omrijden/-lopen of nog verder omrijden/-lopen.

 2. Om te oordelen of deze toekomstige fietsbrug genoeg gebruikt zou worden, werd ze vergeleken met de fietsbrug over de Ringbaan bij de Graswinkel. Bij de Graswinkel zou er weinig of niemand gebruik van maken.
  Weinig of geen gebruik van gemaakt worden is ook logisch, want in de Moeselpeel (aan de oostkant van deze brug) woont ook (bijna) niemand en buiten een enkele voetganger die met de hond wandelt, hoeft in de Moeselpeel ook niemand te zijn.
  In Laarveld daarin tegen wonen mensen en het worden er steeds meer die er komen wonen.
  Dus ja, van een fiets/voetgangersbrug tussen Molenakker en Laarveld zal veel meer gebruik van worden gemaakt, dan de fiets/voetgangersbrug tussen de Graswinkel en de Moeselpeel.

 3. “De bewoners van molenakker vrezen voor hun privacy” => wie woont daar dat hij/zij zoveel invloed uit kan oefenen op de gemeente raad ?

  Los daarvan kan ik nu ook al bij hun in de achtertuin kijken als ik daar rondfiets. En is hun privacy belangrijker dan de verkeersveiligheid ?

 4. Boshoven heeft de veilige tunnel naast de Eindhovenseweg, de onveilige oversteek Gouverneurlaan en weer een veilige oversteek Luciastraat.
  Hushoven / Laar wil ook veilig kunnen oversteken, dat is de basiswens !
  De onveilige oversteek turborotonde blijft, een veilige oversteek Laarderweg en een veilige oversteek ambulancepost.
  De Wiekendreef is veilig te maken (staat in voorstel).
  Of die fietsbrug dan OOK nog moet komen is de vraag, zoals altijd zijn er voor- en tegenstanders.
  Wanneer de onveilige oversteek turborotonde veilig gemaakt wordt is geen brug nodig en doe je recht aan de wensen van Laar/ Hushoven EN Molenakker.

 5. Waarom kan men niet gewoon afwachten wat de maatregelen bij de rotonde en wiekendreef voor invloed hebben, voordat er ook een brug gemaakt wordt? Indien deze veilig zijn, bedoel ik.
  De brug bouwen kan dan altijd nog voor een betere verbinding/veiligheid.

 6. Fietsen moeten geen last of angst hoeven te hebben van het auto-verkeer.Vrije fietswegen zijn uitermate belangrijk. Dus…een fietsbrug!

 7. Bij het besluit om Laarveld aan te leggen vele jaren geleden is opgenomen dat er een veilige fietsverbinding met het centrum moet komen. Goed bestuur wil zeggen dat je afspraken nakomt, wellicht hebben mensen een kavel of huis in de (toekomstige) wijk gekocht mede met deze gedachte in het achterhoofd. De overheid moet betrouwbaar zijn en afspraken nakomen.

  Van de andere kant kunnen inzichten veranderen. De fietsbrug is niet goedkoop en met een veilige oversteek bij de Wiekendreef kan gesteld worden dat er een veilige oversteek is. Met het geld kunnen op korte termijn andere verkeersknelpunten aangepakt worden.

  Maar de beslissing moet nu al genomen worden, in antwoord naar Chris Scheurs. Een fietsbrug is alleen goed aan te leggen als deze meegenomen wordt in de plannen voor Laarveld fase 3 en fase 4. Die plannen gaan en moeten er snel komen omdat er behoefte aan bouwgrond is. Met name wel of geen helling aan de Laarveld-kant heeft invloed op hoe de hele wijk ingericht gaat worden.

  Het gebruik van de brug is lastig te voorspellen want de meeste mensen die er mogelijk gebruik van zullen gaan maken wonen er nog niet omdat de wijk nog niet gebouwd is…

  Ik ben er nog niet uit, woensdagavond moet er een beslissing genomen worden. De verantwoordelijkheid maar ook het dilemma van een gemeenteraadslid, je neemt soms beslissingen waarvan je uiteindelijk niet weet wat de consequenties zijn..

 8. Jeroen, het siert je dat je hier reageert. En ik begrijp je dilemma heel goed. Ik wil je dan ook veel wijsheid toe wensen. Ik mag ook hopen dat het niet alleen door jou beslist wordt.

Comments are closed.