‘Bedrijven positief over Van der Valk’

Schets Van der Valk hotel in Weert

Komt Hotelconcept Van der Valk dan toch naar Weert? Als het aan de Weerter ondernemers aangesloten bij Park Management ligt wel. In opdracht van de Weerter VVD werd een enquête uitgezet onder deze ondernemers. Uit de resultaten blijkt dat de ondernemers zeer positief zijn over de komst van een hotel aan de A2.

De ‘Buitenstad’ positief over A2-hotel
Naar aanleiding van een ingezonden brief van een ondernemer uit Nederweert die het een grote fout noemt dat de gemeente Nederweert tegen de komst van Van der Valk in Weert is, was VVD-raadslid Joost Wiezer getriggerd om te weten te komen hoe Weerter ondernemers erover dachten. Wiezer heeft contact opgenomen met Park Management en gevraagd of zij een draagvlakmeting wilde uitvoeren onder de ondernemers in de ‘buitenstad’. In tegenstelling tot de vele aandacht die altijd uitgaat naar de binnenstad noemen de ondernemers die gevestigd zijn op de 10 industrieterreinen van Weert zichzelf de ‘buitenstad’ ondernemers. Ze zijn verenigd in de vrijwilligersorganisatie Park Management Land van Weert en Cranendonck en komen op voor de ondernemers op industrieterreinen.

Uitkomsten enquête
De uitkomsten van de enquête zijn verassend. Maar liefst 94 % van de respondenten is op de hoogte van de hotelkwestie, 56 % is voor betaalbare hotelkamers in de nabijheid van de A2 en 79 % gaf aan dat het gemiste kans voor de regio zou zijn wanneer er geen enkel hotel gerealiseerd zal worden.

Economische impuls voor de regio
VVD-fractievoorzitter Thomas van Gemert is van mening dat de komst van een Hotelconcept Van der Valk een economische impuls zal geven aan de regio en dat daarmee gemeentegrenzen overstegen zullen worden. De Weerter VVD is warm voorstander van het plan en zal dan ook actief meewerken om realisatie mogelijk te maken. Voor de komst van het hotel is een bestemmingsplanwijziging nodig en deze procedure is nu opnieuw gestart. Het is de bedoeling dat de bestemmingsplanwijziging in februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.