Proef met vuurwerkvrije zones

Algemeen 4 reacties 3 min. leestijd

De Fractie Goubet – Duijsters heeft een raadsvoorstel ingediend om een proef op te zetten waarbij bewoners van de gemeente Weert op aanvraag in hun eigen straat of buurt vuurwerkvrije zones aan mogen wijzen en deze ook zelf handhaven. De proef zou aankomende jaarwisseling al van start moeten gaan.

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is in de afgelopen jaren in toenemende mate het onderwerp van een maatschappelijk discussie geworden. Feit is dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tot buitenproportioneel veel vernielingen en ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop, leidt. Ook krijgt het aspect van dierenwelzijn in relatie tot het afsteken van vuurwerk steeds meer aandacht.

Begin juni 2018 heeft de landelijke overheid besloten om geen verbod op zogenaamd knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen. Gemeenten zijn daarmee aan zet om indien gewenst zelf maatregelen te nemen. Veel gemeenten, waaronder Weert, hebben in hun APV reeds een passage opgenomen over het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling waaraan additionele maatregelen gekoppeld kunnen worden.

Niet direct een verbod

Het initiatiefvoorstel voorziet in een proef om in Weert tot vuurwerkvrije zones te komen, op plekken door inwoners zelf aan te wijzen. Hierbij is dan geen sprake van een verbod. ‘Handhaving’ (zorg voor naleving) van deze zones vindt ook door de bewoners zelf plaats omdat gemeente en politie tijdens de jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk geen capaciteit beschikbaar hebben om te handhaven. De gemeente faciliteert slechts door ontmoedigingsborden te plaatsen rond de door bewoners aangegeven straten of buurten en de locaties van deze zones te publiceren.

Daarnaast kan de gemeente op grond van artikel 2:73 APV besluiten om ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld rond verzorgingshuizen of (kinder-)boerderijen, zelf vuurwerkvrije zones in te stellen. Dan is er wel sprake van een juridisch verbod, dat door de politie dient te worden gehandhaafd.

Voorstel wordt nog besproken

Het plan zal nog worden besproken door de gemeenteraad. Dit zal gebeuren tijdens de commissievergadering Samenleving en Inwoners op 23 oktober a.s. Dan zal ook aan het gemeentebestuur worden gevraagd om een krediet te reserveren van € 2.000,-. Hiermee worden de aanschaf en plaatsing van de kartonnen ontmoedigingsborden bekostigd. Na de proef wil men een evaluatie laten plaatsvinden zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over een eventuele structurele toepassing van vuurwerkvrije zones in Weert.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties