De Fractie Goubet – Duijsters heeft een raadsvoorstel ingediend om een proef op te zetten waarbij bewoners van de gemeente Weert op aanvraag in hun eigen straat of buurt vuurwerkvrije zones aan mogen wijzen en deze ook zelf handhaven. De proef zou aankomende jaarwisseling al van start moeten gaan.

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is in de afgelopen jaren in toenemende mate het onderwerp van een maatschappelijk discussie geworden. Feit is dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tot buitenproportioneel veel vernielingen en ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop, leidt. Ook krijgt het aspect van dierenwelzijn in relatie tot het afsteken van vuurwerk steeds meer aandacht.

Begin juni 2018 heeft de landelijke overheid besloten om geen verbod op zogenaamd knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen. Gemeenten zijn daarmee aan zet om indien gewenst zelf maatregelen te nemen. Veel gemeenten, waaronder Weert, hebben in hun APV reeds een passage opgenomen over het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling waaraan additionele maatregelen gekoppeld kunnen worden.

Niet direct een verbod

Het initiatiefvoorstel voorziet in een proef om in Weert tot vuurwerkvrije zones te komen, op plekken door inwoners zelf aan te wijzen. Hierbij is dan geen sprake van een verbod. ‘Handhaving’ (zorg voor naleving) van deze zones vindt ook door de bewoners zelf plaats omdat gemeente en politie tijdens de jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk geen capaciteit beschikbaar hebben om te handhaven. De gemeente faciliteert slechts door ontmoedigingsborden te plaatsen rond de door bewoners aangegeven straten of buurten en de locaties van deze zones te publiceren.

Daarnaast kan de gemeente op grond van artikel 2:73 APV besluiten om ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld rond verzorgingshuizen of (kinder-)boerderijen, zelf vuurwerkvrije zones in te stellen. Dan is er wel sprake van een juridisch verbod, dat door de politie dient te worden gehandhaafd.

Voorstel wordt nog besproken

Het plan zal nog worden besproken door de gemeenteraad. Dit zal gebeuren tijdens de commissievergadering Samenleving en Inwoners op 23 oktober a.s. Dan zal ook aan het gemeentebestuur worden gevraagd om een krediet te reserveren van € 2.000,-. Hiermee worden de aanschaf en plaatsing van de kartonnen ontmoedigingsborden bekostigd. Na de proef wil men een evaluatie laten plaatsvinden zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over een eventuele structurele toepassing van vuurwerkvrije zones in Weert.

4 REACTIES

  1. Waarom niet gewoon een terrein met professioneel vuurwerk zoals na de kermis het geval. Voor huisdieren ook fijner dan dat ze weken voor oud en nieuw gek gemaakt worden door vuurwerk.Dan ook zeker streng controleren en flink aanpakken van degenen die alsnog vuurwerk afsteken ook in de weken voorafgaand aan oud en nieuw.

  2. Naar mijn idee gaat dat niet werken en zal het zelfs een bepaalde aantrekkingskracht hebben tot vuurwerkvandalen. Mensen haten de medemensen die voor eigen rechter spelen en wat is er voor de jeugd nu spannender om iets te doen wat niet mag. De politie controleert het toch niet.

  3. Sympathiek idee maar die 2.000 kan de gemeente beter zelf de lucht in schieten met een mooi (centraal) vuurwerk bij de stadsbrug.
    Naarmate dat bekender zal worden neemt het overige vuurwerk vanzelf af.

  4. gewoon afblijven. Bewoners die elkaar gaan controleren/handhaven? Dan kan de politie extra personeel inzetten om verdere escalatie etc. tussen bewoners te voorkomen en die capaciteit is er niet.
    Centrale vuurwerkshow?? Al eens gedacht aan al die weertenaren die komen kijken met misschien een borrel op en toch rijden?
    Als je toch € 2.000,- over boord wil gooien daar zijn betere doelen voor.

Comments are closed.