‘Dynamisch’ nieuw Huis van Nicolaas

De zeventiende editie van het Huis van Nicolaas wordt voor het eerst op een nieuwe locatie georganiseerd. In het Franciscus Huis aan de Biest in Weert beleven bezoekers een hernieuwd Huis van Nicolaas, waarbij ‘dynamisch’ het toverwoord is.

De organisatie van het Huis van Nicolaas is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers. De verhuizing naar het Franciscus Huis is aangegrepen om het Huis van Nicolaas in een hernieuwde vorm toekomstbestendiger te maken. Natuurlijk blijft het bezoeken van diverse kamers een vast onderdeel, maar dit gebeurt niet meer in een tijdschema.

Bezoekers worden vrijgelaten in de keuze hoe lang zij in een bepaalde kamer blijven. De thema’s in de kamers worden interactiever benaderd en kinderen worden uitgenodigd actief deel te nemen. Daarnaast wordt de koude wachtrij van buiten vervangen door een dynamisch dorpsplein met diverse spelelementen en een breed uitgezet terras.

Dorpsplein

Wie het Huis van Nicolaas in het verleden bezocht heeft ongetwijfeld in de vaak lange wachtrij buiten gestaan. In het nieuwe concept wordt dit geminimaliseerd door gasten, zoveel als mogelijk, binnen te laten op het zogenoemde dorpsplein. Op het plein heerst alom gezelligheid en staan enkele huisjes waar binnen verhalen worden voorgelezen en spelletjes worden gespeeld. Op een verhoging is een groot terras ingericht, vanwaar ouders hun kinderen tijdens het spelen goed in de gaten kunnen houden. Doel van het dorpsplein is kinderen meer in de gelegenheid te stellen zelf op ontdekkingstocht te gaan. Er is dus geen vaste route. Als alle hoekjes van het plein zijn bezocht is er de mogelijkheid de kamers van het Huis van Nicolaas te bezoeken.

Vrijwilligers

De opbouw in het Franciscus Huis is al in volle gang. Een flinke groep vrijwilligers is bezig met het installeren van effecten en het inrichten van de kamers. Voor het evenement zelf zoekt de organisatie vooral voor doordeweekse dagen nog enthousiaste vrijwilligers.

Huis van Nicolaas

Het Huis van Nicolaas wordt in 2018 voor de zeventiende keer georganiseerd en is hét logeeradres van Sint en Pieten tijdens hun verblijf in Nederland. Kinderen, groot en klein, nemen een kijkje in diverse kamers en zien zo hoe de Keukenpiet de pepernootjes bakt, waar de Pietjes leren lezen en natuurlijk hoe ze oefenen te klimmen over de daken.

Het Huis van Nicolaas is in 2018 geopend van 19 november t/m 4 december, voor publiek van 13.00 tot 17.00 uur. De doordeweekse ochtenden zijn gereserveerd voor basisscholen en instanties voor mindervaliden die zich daarvoor hebben aangemeld. De reguliere entreeprijs is €1,50 per persoon, voor scholen wordt een gereduceerd tarief van €1,00 gehanteerd.

Meer informatie over het Huis van Nicolaas en de mogelijkheid aan te melden als vrijwilliger is te vinden op www.huisvannicolaas.nl.