Zorgen over locatie Herenboeren

Het initiatief om een Herenboederij op te richten op Landgoed Stillenoord kan rekenen op veel enthousiasme van de toekomstige deelnemers. Maar omwonden en een dierenbelangenorganisatie hebben grote zorgen over de gevolgen van de herenboerderij in het buitengebied van Weert. Ze hebben de gemeente brieven gestuurd waarin ze hun zorgen toelichten.

De bedoeling is dat de boerderij van Herenboeren in de toekomst zo’n 200 gezinnen kan voorzien van producten. Een van de buurtbewoners aan de Kruispeelweg is bij een bestaande Herenboerderij in Boxtel gaan kijken waar ook tientallen gezinnen gezamenlijk op duurzame wijze voedsel produceren. Het zorgt ook voor veel verkeersbewegingen, en dat is waar de zorgen over zijn. Buurtbewoners verwachten dat het in hun buurt onacceptabel druk gaat worden en de verkeersveiligheid in het gedrang zal komen. Ook zal het dieren wegjagen, zo verwacht de dierenbelangenorganisatie.

Veel verkeer verwacht

Vooral in de zomer is het al druk. “’s Zomers is de Kruispeelweg een sluipweg voor mensen die naar het blauwe meertje gaan recreëren. Veel wielrenners en hardlopers gebruiken de Kruispeelweg als trainingsparcours. Ook de start van de trimbaan ligt op de Kruispeelweg. Camping WEGA is vanaf het voorjaar tot de herfstvakantie ook nadrukkelijk aanwezig met veel verkeer op de Kruispeelweg en de Kruisbergenweg (zandweg). Ook de hondensport is met meer mensen dan anders door de sluiting van de hondensport achter de Schuttershoeve, nabij de Grote Steeg. Om niet te vergeten dat ook de bosloop elke eerste zondag van de maand is. Ook was er dit jaar de weg afgesloten door de stadstriatlon. Al met al een drukke bedoening in een natuurgebied, dacht ik zo”, aldus een van de buurtbewoners.

Enkele jaren geleden werd natuurwaarde van het gebied opgewaardeerd en meanderend gemaakt. Daar profiteert de flora en fauna van. De plantengroei is er jarenlang ongestoord gebleven. Dat trekt zoogdieren, uilen, roofvogels en amfibieen aan. Door de komst de Herenboeren zal de natuur deze waarde verliezen, aldus de dierenbelangenorganisatie.

Meer overlast

De parkeerplaats bij de Kruispeelweg, waar buurtbewoners een paar jaar geleden al veel overlast van hadden, gaat naar alle waarschijnlijkheid intensief gebruikt worden door de herenboeren. De parkeerplaats is onlangs gemaaid, waardoor deze parkeerplaats dus ook s ’avonds weer door hangjongeren gebruikt gaat worden voor allerlei verdachte praktijken. Dit hebben buurtbewoners al een paar keer meegemaakt in het verleden en zitten hier niet wéér op te wachten, zo wordt toegelicht in een brief aan de gemeente.

Andere locatie

In de brief aan de gemeente wordt benadrukt dat Herenboeren een prima initiatief is, maar het niet past op de gewenste locatie waar vele toeristisch en recreatieve activiteiten plaatsvinden. Men vraagt de gemeenteraad en het college van B&W dan ook om het initiatief eens door een andere bril te gaan bekijken. Er wordt verzocht om het initiatief Herenboeren elders in de gemeente Weert of Nederweert te laten landen. Er staan immers ook veel Nederweertenaren betrokken bij het Herenboeren-initiatief.

De brieven zijn inmiddels in behandeling bij de gemeente Weert. Zij zullen zo snel mogelijk met een antwoord komen.