Het initiatief om een Herenboederij op te richten op Landgoed Stillenoord kan rekenen op veel enthousiasme van de toekomstige deelnemers. Maar omwonden en een dierenbelangenorganisatie hebben grote zorgen over de gevolgen van de herenboerderij in het buitengebied van Weert. Ze hebben de gemeente brieven gestuurd waarin ze hun zorgen toelichten.

De bedoeling is dat de boerderij van Herenboeren in de toekomst zo’n 200 gezinnen kan voorzien van producten. Een van de buurtbewoners aan de Kruispeelweg is bij een bestaande Herenboerderij in Boxtel gaan kijken waar ook tientallen gezinnen gezamenlijk op duurzame wijze voedsel produceren. Het zorgt ook voor veel verkeersbewegingen, en dat is waar de zorgen over zijn. Buurtbewoners verwachten dat het in hun buurt onacceptabel druk gaat worden en de verkeersveiligheid in het gedrang zal komen. Ook zal het dieren wegjagen, zo verwacht de dierenbelangenorganisatie.

Veel verkeer verwacht

Vooral in de zomer is het al druk. “‘s Zomers is de Kruispeelweg een sluipweg voor mensen die naar het blauwe meertje gaan recreëren. Veel wielrenners en hardlopers gebruiken de Kruispeelweg als trainingsparcours. Ook de start van de trimbaan ligt op de Kruispeelweg. Camping WEGA is vanaf het voorjaar tot de herfstvakantie ook nadrukkelijk aanwezig met veel verkeer op de Kruispeelweg en de Kruisbergenweg (zandweg). Ook de hondensport is met meer mensen dan anders door de sluiting van de hondensport achter de Schuttershoeve, nabij de Grote Steeg. Om niet te vergeten dat ook de bosloop elke eerste zondag van de maand is. Ook was er dit jaar de weg afgesloten door de stadstriatlon. Al met al een drukke bedoening in een natuurgebied, dacht ik zo”, aldus een van de buurtbewoners.

Enkele jaren geleden werd natuurwaarde van het gebied opgewaardeerd en meanderend gemaakt. Daar profiteert de flora en fauna van. De plantengroei is er jarenlang ongestoord gebleven. Dat trekt zoogdieren, uilen, roofvogels en amfibieen aan. Door de komst de Herenboeren zal de natuur deze waarde verliezen, aldus de dierenbelangenorganisatie.

Meer overlast

De parkeerplaats bij de Kruispeelweg, waar buurtbewoners een paar jaar geleden al veel overlast van hadden, gaat naar alle waarschijnlijkheid intensief gebruikt worden door de herenboeren. De parkeerplaats is onlangs gemaaid, waardoor deze parkeerplaats dus ook s ’avonds weer door hangjongeren gebruikt gaat worden voor allerlei verdachte praktijken. Dit hebben buurtbewoners al een paar keer meegemaakt in het verleden en zitten hier niet wéér op te wachten, zo wordt toegelicht in een brief aan de gemeente.

Andere locatie

In de brief aan de gemeente wordt benadrukt dat Herenboeren een prima initiatief is, maar het niet past op de gewenste locatie waar vele toeristisch en recreatieve activiteiten plaatsvinden. Men vraagt de gemeenteraad en het college van B&W dan ook om het initiatief eens door een andere bril te gaan bekijken. Er wordt verzocht om het initiatief Herenboeren elders in de gemeente Weert of Nederweert te laten landen. Er staan immers ook veel Nederweertenaren betrokken bij het Herenboeren-initiatief.

De brieven zijn inmiddels in behandeling bij de gemeente Weert. Zij zullen zo snel mogelijk met een antwoord komen.

9 REACTIES

 1. Het lijkt wel alsof er bij ieder project in Weert NIMBY – Google maar als je het niet weet – wordt toegepast. Zo komen we nergens.

 2. Dat lijkt niet, zo dat IS zo.

  Desondanks begrijp ik de zorgen van de buurtbewoners wel. Echter moet dit vrij eenvoudig op te lossen zijn met wat aanpassingen, lijkt me.

 3. Ben je helemaal omgeturnd dan?
  Volgens mij ging het toch alleen maar om de verplichtte donatie aan de partij te ontlopen door jullie 2?

 4. Nog steeds geen inhoudelijke reactie. Volgens mij heeft niemand (behalve uzelf neem ik aan) er bezwaar tegen dat ik niet in op onzin reageer.

 5. In de landbouw en veeteelt is in Weert en Nederland al jarenlang een enorme schaalvergroting gaande. Een heilloze weg voor mens, natuur en de boeren zelf.

  Stallen zijn inmiddels fabrieken met gaswassers, klimaatbeheersing enzovoorts. Megastallen die eigenlijk op en industrieterrein thuis horen. En nog is het niet groot genoeg. Terwijl men in landen als bijvoorbeeld Oekraïne waar de regels soepeler zijn inmiddels lacht om onze megastallen. We gaan met nog grotere stallen die concurrentieslag uiteindelijk niet winnen, enkel de natuur, de ondernemers en daarmee wij allemaal zullen de dupe zijn.

  Dat geldt ook voor de landbouw. Grond levert alleen nog iets op als het laatste restje voedingsstof eruit getrokken wordt. Nederland is na de VS in kwantiteit (!) de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld maar ondertussen zijn onze akkers zijn volledig uitgeput en zo dood als een pier. Ook dat is niet nog tientallen jaren vol te houden en het gaat uiteraard ten koste van biodiversiteit. Het aantal insecten en daarmee ook het aantal vogels en andere dieren die ervan afhankelijk zijn daalt dramatisch. We gaan met nog intensievere landbouw de concurrentieslag uiteindelijk niet winnen, enkel de natuur, de ondernemers en daarmee wij allemaal zullen de dupe zijn.

  Het initiatief van de herenboeren breekt met dit hele systeem. Terug naar de basis, terug naar kleinschaligheid. Laat maar zien dat het anders kan, te beginnen in Weert! Uiteraard moet er oog zijn voor mogelijke verkeersproblemen enzovoorts maar een prachtig initiatief als dit zou niet mogen stranden op deze randverschijnselen die mijns inziens op te lossen zouden moeten zijn.

 6. Nederland is zwaar de dupe als die dwazen van jouw partij aan de macht komen.
  Gelukkig hebben sommigen wel het verstand om niet op jullie te stemmen.
  Het clubje met het maoistische gedachtengoed, dat is bewezen dat het helemaal niet werkt.

 7. Komt er verder ook nog een inhoudelijke reactie? Ik ben overigens op dit moment van geen enkele politieke partij lid, maar misschien heeft u de berichtgeving daaromtrent over het hoofd heeft gezien.

Comments are closed.