Onlangs is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in de wijk Biest. Hiervoor is de riolering eerst gereinigd en geïnspecteerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de loop van december 2018 afgerond.

Rioolrenovatie

De renovatie gebeurt via de zogenoemde kousmethode, ook wel relining genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de aansluitingen weer geopend en kun je weer normaal gebruikmaken van het riool.

Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, op een enkele locatie ter plaatse van een put na. Dit is nodig om het riool te kunnen betreden. Hierdoor blijft (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt. Naast de renovatie wordt op een locatie ook plaatselijk een kleine reparatie uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Ter plaatse van de werkzaamheden worden op de Biest tussen de Boerhaavestraat en de Philips van Hornestraat tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Dat gebeurt door het plaatsen van een volledige wegafzetting, deels met de inzet van verkeersregelaars. De omleidingsroute staat aangegeven op gele borden.

In deze periode vindt ook de omleiding voor het parkeren voor het Huis van Sint Nicolaas plaats. Deze omleiding wordt gedurende de werkzaamheden aan het riool in de omleidingsroute van dit werk meegenomen.

Planning

Voor de renovatiewerkzaamheden geldt globaal de volgende planning:

Week 47: Uitvoeren plaatselijke reparatie en voorbereidingen
Week 48: Afsluiting Biest en voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie
Week 49: Uitvoeren renovatie riolering
Week 50: Afronding en openstellen Biest

Meer informatie

www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Rioleringstechnieken, projectleider Bart Schoemaker. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (088) 885 42 00 en [email protected]