Nederweert – Donderdag 1 november heeft de gemeente Nederweert bekendgemaakt om over 3,7 kilometer langs de Leveroysedijk alle bomen te kappen, vanwege wortelopdruk in het wegdek. Stichting Groen Weert (SGW) heeft via de verantwoordelijke wethouder het college verzocht om dit besluit in heroverweging te nemen. Tevens zet SGW vraagtekens bij het democratisch proces met betrekking tot deze rigoureuze ingreep. Ook vreest SGW voor een precedentwerking bij andere landwegen.

Kapitaalvernietiging

Stichting Groen Weert werd als belangenorganisatie tot haar ongenoegen niet betrokken bij het proces van besluitvorming. In een gesprek dat SGW dezelfde dag had met wethouder Frank Voss (Nederweert Anders) bleek dat bij het besluit helemaal geen rekening is gehouden met de waarde van de bomen en met de opbrengsten van de ecosysteemdiensten die de bomen leveren over een periode van 30 jaar (opvang fijnstof, opname van CO2 etc.). “Zoals men een huis niet tegen de sloopkosten verkoopt maar volgens de waarde, zo moet men ook bij bomen rekenen. Dus niet alleen de rooikosten en de hout opbrengst tellen, maar ook de waarde en diensten van de bomen op lange termijn. Zodoende is sprake van een kapitaalsvernietiging van 2,3 miljoen euro (waarde 0,85 miljoen euro volgens NVTB en de ecosysteemdiensten 1,45 miljoen euro volgens TEEB).” aldus SGW. Hiermee zijn alle oplossingen met behoud van de bomen goedkoper en beter dan de opties waarbij de bomen gekapt worden.

De gemeente kiest met de bomenkap voor een oplossing die slecht is voor de gezondheid van haar inwoners. Nederweert kampt immers met een fijnstofprobleem. Het duurt 50 jaar voordat nieuw geplante boompjes dezelfde hoeveelheid fijnstof kunnen opvangen en CO2 op kunnen nemen. Behoud van grote bomen is tevens cruciaal voor het klimaat. De afwegingscriteria voor de gemeente zijn volgens SGW sober en doelmatig onderhoud. De term duurzaamheid wordt slechts gebruikt in de betekenis van onderhoudsarm. De wensen van een aantal agrariërs lijken eveneens van grote invloed te zijn bij de drastische beslissing van het college.

Wortelopdruk

Volgens SGW is maar bij enkele bomen de wortelopdruk groot. Desnoods worden deze bomen gekapt. Er ontstaan dan tevens nog ruimere passeermogelijkheden voor landbouwverkeer. Op een tiental andere plaatsen is het wegdek licht opgedrukt. Hier kunnen de kleinere boomwortels worden verwijderd. De grotere wortels kunnen op ca, 2,5m van de boom worden doorgezaagd zodat de boomstabiliteit behouden blijft.

Oplossingsvoorstellen

Nederweert wil na de kap nieuwe bomen planten in de sloot vlak langs de weg. De groeiomstandigheden voor bomen zijn hier ongunstig; er zal geploegd worden tot aan de nieuwe boompjes. Door SGW zijn 3 oplossingsvoorstellen ingediend waarbij vrijwel alle bomen behouden blijven.

Een voorstel met verplaatsing van de weg, verder van de bomen af. Een tweede voorstel met het verplaatsen van de sloot achter de bomen tot ongeveer 5 meter vanaf de weg waardoor de aanwezige bomen meer wortelruimte krijgen en niet naar voedsel hoeven te zoeken onder het wegdek. Ook is het dan in de toekomst de mogelijk om hier aan de schaduwzijde van de bomen nog een fietspad aan te leggen.

Onjuist voorstel

Onjuist wordt nu in het voorstel van de gemeente vermeld (bericht De Limburger d.d. 1/11/2018) dat SGW een fietspad zou hebben voorgesteld aan weerszijde van de bomen. In het derde voorstel blijft de situatie zoals deze nu is. Alleen wordt het wegdek hersteld en voorzien van rode fietsstroken. Bij dit voorstel zijn de kosten minimaal.

De fietssuggestiestroken en de bomen zorgen ervoor dat er langzamer gereden wordt. Ze geven, ook bij slecht zicht, geleiding aan het verkeer en dragen bij tot een defensief (=positief) rijgedrag. Zonder de bomen, of met jonge bomen, nodigt de weg uit tot sneller rijden met onveiliger situaties.

Alle seizoenen aantrekkelijk

Bij het behoud van de bomen blijft het buitengebied van Nederweert in balans. Bomen langs wegen vormen linten in het landschap. Zonder volwassen bomen en met steeds grootschaliger landbouw verliest het landschap nog verder aan kwaliteit. Vogels, insecten en vleermuizen hebben bomen nodig (biodiversiteit). Inwoners en ook toeristen kunnen genieten van deze bomen in het landschap. Ze bieden beschutting en zijn in alle seizoenen aantrekkelijk.

4 REACTIES

 1. Nederweert en milieu 2 dingen die niet goed samen gaan in deze gemeente zie alleen al de intensieve veeteelt binnen deze dorpsgrenzen vandaar ook het gigantische fijnstof probleem aldaar. 1 plus is dat de inwoners niet meer volledig achter het CDA staan. Er is dus nog hoop voor Nederweert en de leefomgeving.
  Laten we maar hopen dat Frank Voss tot herinzicht komt zoals in onze stad bij de Roermondse weg.

 2. Waarom de vinger naar de politiek?

  Wij zijn de zondebok. Wij willen goedkoop en veel vlees eten dus intensieve veeteelt. Wij willen elke dag alles vers en aangevuld hebben in de supermarkt dus gigantisch veel vrachtvervoer. Wij willen zo veel mogelijk reizen dus enorm veel vliegbewegingen per dag en ga zo maar door. Wij willen allemaal autorijden dus wegen staan vol met blakende auto’s en varen er gigantisch vervuilende mamoettankers rond en ga zo maar door.

  Als wij onze wensen en eisen bijstellen is intensieve veeteelt niet nodig, hoeven er niet zo veel vrachtwagens te rijden, zit de lucht niet vol vliegtuigen en hoeft de zee niet bevaren te worden door mamoettankers. Ik ben niet roomser dan de paus en ben mede schuldig maar ik wijs de vinger wel naar mezelf en niet een ander!

  Dit is geen politiek probleem maar een maatschappelijk probleem!

 3. U gaat hier aan veel voorbij.
  Als we alleen voor NL vlees zouden fokken dan zou 80% van de intensieve veeteelt weg zijn. dat zelfde geldt ook voor eieren, melk etc. etc.
  Het is de politiek die er voor gezorgd heeft dat grote concentraties intensieve veeteelt zoals in Nederweert (de Peel verzurend en met een overdaad aan stikstof) mogelijk is puur voor export, maar de burger heeft de politiek gekozen en daar is nu de ommekeer aan het komen ook in Nederweert. Het is ook de politiek de nu op de rem van uitbreiding van de intensieve veeteelt gaat staan, niet de burger die kan dat niet.

 4. Ik ga nergens aan voorbij. Als wij (de mensen die op de wereld wonen) minder vlees eten is het probleem opgelost. De politiek doet wat wij vragen. Dat zijn andere ideeën hebben dan jij over hoe iets gedaan moet worden is een tweede maar dat doet niet af aan het feit dat wij ons moeten aanpassen.

  Dit is dus geen politiek probleem maar een maatschappelijk probleem. En die maatschappij gaat over de grenzen.

Comments are closed.