Gemeente steekt stokje voor feesten

Recentelijk is bij de gemeente Weert een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen de feesten die plaatsvinden op een perceel aan de Ittervoorterweg in Swartbroek. Op het perceel ligt een tennisbaan en tennishuisje.

Naast de sportieve activiteiten worden er ook feesten georganiseerd. Dit zou als gevolg hebben dat er geluids- en parkeeroverlast wordt ervaren. De gemeente is vervolgens een onderzoek gestart en stelt dat het gebruik van het perceel voor het houden van feesten is in strijd met het bestemmingsplan. Het handhavingsverzoek wordt dan ook gehonoreerd.

In het bestemmingsplan Buitengebied 2011 hebben de gronden de bestemming ‘Agrarisch’ met daaraan ondergeschikt ‘recreatief medegebruik’. Het gebruik van het perceel als tennisbaan past in de ondergeschikte bestemming’recreatief medegebruik’. Het gebruik van het perceel voor het houden van feesten is geen recreatieve activiteit zoals bedoeld in het bestemmingsplan en daarom strijdig met het bestemmingsplan, zo staat in de gemeentelijke documentatie.

Het gebruik van het perceel en tennishuisje voor het houden van feesten is geen recreatieve vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in het bestemmingsplan. De eigenaar van het perceel heeft gevraagd om het handhavingsverzoek af te wijzen. Als tegenargumenten zou zijn aangedragen dat de tennisbaan in de zomermaanden niet wekelijks wordt gebruikt, er geen verhuur van het perceel plaatsvindt en dat de overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen en dat de omstandigheid dat het gebruik van de tennisbaan al meer dan 30 jaar probleemloos is verlopen.

De gemeente gaat, na een afweging, niet mee in de tegenargumenten en heeft de eigenaar van het perceel opgedragen geen feesten meer te organiseren. De gemeente zal echter niet handhavend optreden wanneer het perceel wordt gebruikt voor het houden van een familiedag, maximaal twee keer per jaar.