Mouttoren krijgt herbestemming

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een herbestemming voor de Mouttoren. Er hebben zich twee initiatiefnemers gemeld die een Werthamuseum en een bed & breakfast gaan realiseren. Het college vraagt de gemeenteraad in de vergadering van 6 februari een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de toegankelijkheid van de Mouttoren.

Invulling Mouttoren

e Mouttoren heeft vier verdiepingen. Slechts drie verdiepingen zijn bruikbaar: begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping. Op de begane grond en eerste verdieping wordt het Werthamuseum gevestigd met een proeflokaal. Op de zolderverdieping wordt een luxe bed & breakfast ingericht. Het dak(terras) kan dienen als uitkijkpunt. De derde verdieping is niet exploitabel omdat in deze ruimte de silo’s zijn gesitueerd. Deze maken deel uit van de constructie van de Mouttoren en kunnen niet worden gesloopt. Initiatiefnemers Ruud Koppens en Huub Raemaekers: “We hebben erg veel zin om onze plannen te realiseren. Daarbij zijn we trots op het feit dat we dit mooie gebouw voor Weert kunnen behouden. We hopen in 2021 te kunnen openen”.

Mouttoren in de omgeving

Het college en de gemeenteraad zijn eerder al op de hoogte gebracht van de mogelijkheden tot herbestemming van de Mouttoren. Er is toen al aangegeven dat er een initiatiefnemer is die interesse had. Inmiddels ligt er een financiële onderbouwing vanuit de initiatiefnemers. De plannen zoals deze voor liggen, passen bij een duurzame herbestemming van de toren. De kosten voor de restauratie worden geraamd op ongeveer € 300.000,-. Deze kosten worden gedekt door een toezegging van de gemeente Weert om maximaal € 200.000,- te investeren voor behoud van de Mouttoren als industrieel erfgoed. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door de initiatiefnemers.

Om de toegankelijkheid te borgen moet er aan de buitenzijde van de toren een lift worden gerealiseerd. Bouwbedrijf Jongen, eigenaar van de omliggende percelen is bereid de hiervoor benodigde grond beschikbaar te stellen. De kosten voor de lift bedragen € 52.000,-. De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd hiervan € 50.000,- voor haar rekening te nemen zodat een positieve exploitatie mogelijk wordt. Wethouder Wendy van Eijk: “Ik ben blij dat er nu een goede en realistische invulling is voor de Mouttoren die recht doet aan het karakter van de toren. De maatschappelijke functie en toegankelijkheid voor een breed publiek heeft een meerwaarde. Daarmee kunnen we dit erfgoed voor Weert behouden.”

Foto via: Gemeente Weert
Foto via: Gemeente Weert