Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een herbestemming voor de Mouttoren. Er hebben zich twee initiatiefnemers gemeld die een Werthamuseum en een bed & breakfast gaan realiseren. Het college vraagt de gemeenteraad in de vergadering van 6 februari een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de toegankelijkheid van de Mouttoren.

Invulling Mouttoren

e Mouttoren heeft vier verdiepingen. Slechts drie verdiepingen zijn bruikbaar: begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping. Op de begane grond en eerste verdieping wordt het Werthamuseum gevestigd met een proeflokaal. Op de zolderverdieping wordt een luxe bed & breakfast ingericht. Het dak(terras) kan dienen als uitkijkpunt. De derde verdieping is niet exploitabel omdat in deze ruimte de silo’s zijn gesitueerd. Deze maken deel uit van de constructie van de Mouttoren en kunnen niet worden gesloopt. Initiatiefnemers Ruud Koppens en Huub Raemaekers: “We hebben erg veel zin om onze plannen te realiseren. Daarbij zijn we trots op het feit dat we dit mooie gebouw voor Weert kunnen behouden. We hopen in 2021 te kunnen openen”.

Mouttoren in de omgeving

Het college en de gemeenteraad zijn eerder al op de hoogte gebracht van de mogelijkheden tot herbestemming van de Mouttoren. Er is toen al aangegeven dat er een initiatiefnemer is die interesse had. Inmiddels ligt er een financiële onderbouwing vanuit de initiatiefnemers. De plannen zoals deze voor liggen, passen bij een duurzame herbestemming van de toren. De kosten voor de restauratie worden geraamd op ongeveer € 300.000,-. Deze kosten worden gedekt door een toezegging van de gemeente Weert om maximaal € 200.000,- te investeren voor behoud van de Mouttoren als industrieel erfgoed. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door de initiatiefnemers.

Om de toegankelijkheid te borgen moet er aan de buitenzijde van de toren een lift worden gerealiseerd. Bouwbedrijf Jongen, eigenaar van de omliggende percelen is bereid de hiervoor benodigde grond beschikbaar te stellen. De kosten voor de lift bedragen € 52.000,-. De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd hiervan € 50.000,- voor haar rekening te nemen zodat een positieve exploitatie mogelijk wordt. Wethouder Wendy van Eijk: “Ik ben blij dat er nu een goede en realistische invulling is voor de Mouttoren die recht doet aan het karakter van de toren. De maatschappelijke functie en toegankelijkheid voor een breed publiek heeft een meerwaarde. Daarmee kunnen we dit erfgoed voor Weert behouden.”

Foto via: Gemeente Weert
Foto via: Gemeente Weert

9 REACTIES

 1. Die mouttoren wordt een zwaar gesubsidieerd en onrendabel gebouw..!!
  Op de bovenste verdieping komt een B&B…en op het dak een uitkijkpunt….dat geeft totaal geen privacy voor de laagbouw die daar gerealiseerd wordt.
  Als tzt de uitbaters zich terugtrekken net als de uitbater van de Poort ..zit de Gemeente …lees inwoners van Weert met de kosten opgescheept..!!

 2. Dus die 2 initiatiefnemers, die Koppen en Raemakers, vragen via de raad aan de Gemeente, Euro 50.000 voor de toegankelijkheid, Euro 200.000 voor de realisering en dan nog eens Euro 50.000 voor de lift. Allemaal gemeenschapsgelden wel te verstaan om op de zolderverdieping een enkel kamertje Bread en Breakfast te openen en een positieve explotatie te verwezelijken.
  En dat durven ze allemaal te vragen zonder het schaamrood op te kaken te krijgen. Dit is toch puur schaamteloos eigenbelang over de financiële ruggen vd burgerij. Willen de Weertenaren dit wel ?
  Gooi dat lompe gebouw gewoon tegen de vlakte want het heeft generlei waarde voor wie of wat dan ook en een tranen zakdoekje voor die egoistische iniatiefnemers.
  Ergelijk dat een raad en gemeente daar in meegaan, aansluiten in het rijtje ‘schaamrood’ zou ik zeggen.

 3. Felicitatie voor de initiatiefnemers en hun gedurfd ondernemerschap. De term industrieel erfgoed is uiteraard op deze mouttoren van toepassing. Iets van je geschiedenis behouden voor de toekomst is prima. Toch vind ik het veel gemeenschapsgeld in verhouding met het bedrag dat de initiatiefnemers er in stoppen. Voor de pessimisten: in de Zaanstreek hebben ze veel industrieel erfgoed behouden en uitgebaat, o.a. de Zaanse schans. de gelijknamige fietsroute is een toeristisch succes en alle behouden gebouwen hebben een (vaak publieke) functie. Dus…je weet het nooit!

 4. Verder gaand in die gedachte, waarom niet alles ouder dan 100 jaar tegen de vlakte? Wat dacht je dat het oude gemeentehuis (ja, die tegenover de Martinus kerk) jaarlijks kost? Laten we er maar allemaal appartementen met muurschilderingen van maken. Alhoewel, ook al die schilderingen worden van ons geld betaald.

 5. Met ‘Verder gaand in die gedachte ‘ “mijn gedachte” misbruik jij andermans mening in een overtreffende trap om raakvlakken te creëren met echte historische monumenten om een soort van vernietigingsdrang is grote onzin. Net zoveel onzin als het behoud van de mouttoren. De mouttoren is een lelijk overblijfsel, een restant, van een fabrieksgebouw van 70 jaar oud. Dat het op de tekentafel v Weerter architekt Weegels is onstaan is historisch van generlei betekenis en waarde. Dat men door simpel initiatief van een tweetal Weertenaren hier opeens waarde aan gaan toekennen, een B &B als excuus gebruiken en de kosten van behoud over de ruggen vd Weertenaar willen stelen is schaamteloos. Platgooien dat nutteloze gebouw.

Comments are closed.