Wegversmallingen voor Maaseikerweg

Archieffoto WdG - Maaseikerweg

De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met het plaatsen van enkele snelheidsremmende maatregelen op de Maaseikerweg.

Op de Maaseikerweg zijn reeds ter hoogte van Drakesteyn en Willemshof twee visuele plateaus aangebracht. De raad heeft ook ingestemd met het plaatsen van enkele wegversmallingen. Rekening houdend met inritten, parkeervakken, bushaltes, zijstraten en openbare verlichting zijn er twee geschikte locaties voor het aanbrengen van wegversmallingen, zo heeft de gemeente onderzocht. Dat is één locatie tussen de Beatrixlaan en rotonde Nassaulaan en één locatie tussen de rotonde Nassaulaan en Tinnegietersweg.

De tweezijdige wegversmallingen worden dusdanig aangelegd dat twee personenauto’s elkaar kunnen passeren zodat de doorstroming gewaarborgd blijft. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de rode fietsstroken zodat de verkeersveiligheid voor fietsers gegarandeerd blijft.

De wegversmallingen worden bij wijze van proef aangebracht. Mocht de proef volgens de gemeente en omwonenden als geslaagd worden ervaren, kunnen de wegversmallingen een permanent karakter krijgen.

En de flitspalen?

De gemeente is al geruime tijd in overleg met de wijkraden Moesel en Graswinkel en het buurtschap Moesel 1 over de verkeerssituatie op de Maaseikerweg. In eerste instantie is getracht om flitspalen te plaatsen om de gereden snelheden op de Maaseikerweg te verlagen.

Door de gemeente is eind 2017 een verzoek ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) om flitspalen te plaatsen op de Maaseikerweg. Dit verzoek is door het OM afgewezen omdat uit de verkeersmetingen is gebleken dat de gemiddelde snelheid per etmaal niet opvallend hoog is. Wel zijn er pieken in snelheden gemeten in de nachtelijke uren. Bij de beoordeling van een aanvraag is het van belang dat 24/7 de noodzaak voor handhaving bestaat. Omdat de snelheden enkel in de nachtelijke uren hoog liggen, vormt dit geen risico voor fietsers van de schoolroute.

Het OM is van mening dat plaatsing van een flitspaal geen wezenlijke bijdrage levert aan de verkeersveiligheid op de Maaseikerweg en wijst de aanvraag op deze grond af. Na het besluit van het OM om geen flitspalen te plaatsen, wordt dus teruggegrepen op de voorgestelde verkeersmaatregelen zoals die in gezamenlijkheid met de wijkraden Moesel en Graswinkel en het buurtschap Moesel 1 zijn gemaakt. Er is een plan opgesteld waarin maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn zijn opgenomen.

Planning

De wegversmallingen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd. Als de wegversmallingen zijn aangebracht, wordt er een verkeersmeting uitgevoerd om de effecten van de versmallingen te kunnen achterhalen en te vergelijken met een eerdere 0-meting.