Activiteiten ‘t Kwintet naar Odaschool

Als de gemeenteraad op 13 maart akkoord gaat, verhuist de Weerter wijkaccommodatie ‘t Kwintet voor enkele jaren naar de Odaschool, locatie Annendaal. Uit onderzoek blijkt dat het samengaan van de school en ‘t Kwintet de beste oplossing is om de leefbaarheid in de wijk Boshoven te behouden en te vergroten. Op termijn wordt gezocht naar een blijvende oplossing.

Verbetering van de wijk

De verhuizing vervult verschillende wensen voor de wijk. Aan de ene kant zijn er steeds meer lege klaslokalen. Aan de andere kant wordt er nu een teveel aan vierkante meters gebruikt door sociaal-culturele voorzieningen. Dit wordt opgelost door beiden samen te brengen op één locatie. Het is de bedoeling dat er op termijn een integraal kindcentrum (IKC) en/of multifunctionele accommodatie komt. De verhuizing biedt ook kansen voor versterking van winkelcentrum Boshoven.

Alle huidige gebruikers van ‘t Kwintet kunnen mee naar de schoollocatie Annendaal. Dit is een tijdelijke situatie voor enkele jaren. Deze tijd wordt gebruikt om plannen te maken voor de bouw van een IKC en/of multifunctionele accommodatie voor Boshoven. De bestaande scholen op Boshoven en de kinderopvang, maar ook andere activiteiten, kunnen hier een plek krijgen. Welke locatie dat wordt, is nog niet bekend.

Onderzoek

Er is een onderzoek uitgevoerd naar een aanpassing van voorzieningen in Boshoven. Dit is gedaan in samenspraak met verschillende partijen in de wijk. Uit het onderzoek blijkt dat het samengaan van de school en ‘t Kwintet de beste oplossing is. De school, het bestuur van ‘t Kwintet en de gebruikers hebben daarna, samen met de gemeente Weert, de samenwerking verder uitgewerkt.

Samenbrengen van de wijk

In de tijdelijke situatie hebben partijen al de mogelijkheid om meer samen te werken. Wethouder Geelen is enthousiast: “Door het samenvoegen van ’t Kwintet en de school op één locatie wordt de organisatie van nieuwe, gezamenlijke activiteiten gestimuleerd. Zo worden verschillende partijen uit de wijk samengebracht.”

De gemeenteraad behandelt het voorstel nog. Wanneer de raad positief besluit, worden er zo snel mogelijk enkele aanpassingen gedaan in de huidige school. Daarmee is het mogelijk om te verhuizen in de loop van 2019. Het huidige Kwintet wordt verkocht, waardoor er mogelijkheden komen voor een verbetering van de winkelvoorzieningen in Boshoven.

Inloopavond

Omwonenden van de schoollocatie Annendaal, huidige en toekomstige gebruikers van ‘t Kwintet en alle overige belangstellenden zijn uitgenodigd om de inloopavond op woensdag 13 februari tussen 20:00 en 22:00 uur te bezoeken. Deze vindt plaats op schoollocatie Annendaal (Annendaal 10). Je kan dan zien waar alle activiteiten van ‘t Kwintet in de school ondergebracht worden. Ook beantwoorden de school, het bestuur van ‘t Kwintet en de gemeente vragen.