Foto: via Gemeente Weert

Bij de gemeente Weert is een verzoek ingediend om een woongebied met 35 woningen te realiseren in Stramproy. De plannen moeten nu worden uitgewerkt door de initiatiefnemer. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over dit bestemmingsplan.

Initiatiefnemer

Holding Weerens B.V. heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om 35 woningen met bijbehorende infrastructuur te mogen realiseren in Stramproy. Het betreffende gebied is al langer in beeld voor woningbouw. Eind jaren ’00 waren de voorbereidingen nagenoeg volledig afgerond, maar door de crisis is dit initiatief destijds niet verder gekomen. De initiatiefnemer krijgt nu tot 1 januari 2020 om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen en een ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad kan het gebied worden ontwikkeld tot woongebied. Wethouder Wendy van Eijk: ‘De gemeente Weert heeft geen eigen grondexploitatie in Stramproy. Dit particulier initiatief sluit mooi aan bij de wensen en woonbehoefte die er zijn in Stramproy. Deze locatie is al eerder in beeld geweest en is nu ook het meest logische om te ontwikkelen.’

Uitstraling

Woongebied Lambroek wordt een straat met eenrichtingsverkeer. Er komt veel ruimte voor groen. Aan een zijde van de straat wordt een trottoir aangelegd waaronder ook de kabels en leidingen een plekje krijgen. De in het gebied aanwezige bomen moeten worden behouden. Dat is in de huidige plannen mogelijk doordat ze in een groenstrook staan.

De woningen worden gasvrij gebouwd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk bovengronds opgevangen. De groenstrook wordt, zo mogelijk, ingericht dat deze het water kan opvangen en bijdraagt aan de biodiversiteit.

1 REACTIE

  1. Het Lambroek.
    De vertaling van het Limburgse woord “Broek” betekend: ‘lagergelegen moerasachtig gebied’. De Vleet (de natuurlijke afwatering van het Areven) stroomt (wat je tegenwoordig nog stomen noemt, maar meer dan 2 eeuwen geleden lag er in Rietbroek zelfs nog een watermolen aan de Vleet) er dwars doorheen. In het Lambroek heeft men op de hogere gelegen stukken al gebouwd tot begin jaren 90. Het bleek dat verdere ontwikkeling van het moerassige gedeelte van het ‘Lambroek’, veel te duur was om huizen op te bouwen, dus werden de bouwplannen in de ijskast gezet.
    In de late jaren 90 en in de begin jaren 2000, werd er ook door de gemeente Weert afgesproken dat als men de bebouwing van Stramproy zou uit breiden in de toekomst, dat aan de andere kant van Rooj zou gebeuren, tussen de Soutsweg en Molenweg. Hier aan de Soutsweg zijn al een 3-tal nieuwe huizen gebouwd.
    Daarom ben ik ook zeer verrast dat er toch weer plannen zijn, om in een laag liggend drassig en moerasachtig gebied, te willen gaan bouwen, terwijl er aan de Soutsweg (volgens afspraak) hoger gelegen en makkelijk te ontwikkelen grond ligt om te bouwen.

    O, wacht, het kan natuurlijk ook dat de 35 (mini)woningen, net zoals de 10 (mini) appartementen van plan ‘de Waal’ aan de Julianastraat, bestemd zijn voor arbeidsmigranten!

Comments are closed.