Het college van de gemeente Weert stelt de gemeenteraad voor om zes woningen te realiseren op de Sportstraat in Weert. ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe en onder voorwaarden ingestemd met de bouw van 12 woningen aan ...

De eerste bewoners van het nieuwbouwproject Park Zuytwillemsvaert hebben afgelopen week hun sleutel in ontvangst mogen nemen. Aannemer Jongen Bouwpartners ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zeven levensloopbestendige woningen ...

De gemeente Weert gaat aan de slag met het plan om woningen te bouwen bij de Stadsbrug, tegenover Beekpoort / ...

In de Tweede Kamer is gisteren een amendement aangenomen die ten gunste komt voor de woningbouw in Weert. CDA Kamerlid ...

De gemeente Weert gaat van start met de ontwikkeling van fase 3 van het plan Laarveld. De woningmarkt is aangetrokken. ...

Update 11.49u – Bij de gemeente Weert is door een initiatiefnemer een verzoek ingediend om de gymzaal aan De Burcht ...

Bij de gemeente Weert is een verzoek ingediend om een woongebied met 35 woningen te realiseren in Stramproy. De plannen ...

Het college van B&W van Weert heeft vandaag medegedeeld geen vervolgovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers van het China ...

X