Foto door: Natuurmonumenten

Budel-Dorplein – Gemeente Cranendonck en Natuurmonumenten hebben bij de Looserplas nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. De berm van de Hoortweg, nabij de ingang van het hondenlosloopgebied, is vrijgemaakt van boompjes en struiken en voorzien van een halfverharding. In de berm is nu parkeergelegenheid is voor 7 à 8 auto’s.

Voorkomen van poepoverlast

Bezoekers met honden kunnen nu dicht bij de ingang van het hondenlosloopgebied parkeren. Met deze voorziening willen ze overlast van hondenpoep op de looproute naar de ingang van de Looserplas verminderen. Natuurlijk vragen ze de hondenliefhebbers om de ontlasting van hun viervoeter in de poepbakken te deponeren. Bijkomend voordeel is dat op drukke dagen meer parkeergelegenheid overblijft voor bezoekers van de Schakel.

Parkeerverbod gehandhaafd

Belangrijk om te weten is dat het parkeerverbod op het overige deel van de Hoortweg blijft gelden. Hier wordt net als voorheen op gehandhaafd.