Klimaatverandering is afgelopen zomer van iets heel abstracts veranderd in iets tastbaars. Om erger te voorkomen is men van mening dat er wereldwijd maatregelen genomen moeten worden om over te schakelen op duurzame energie, zodat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te verbranden. Zo ook in Weert.

Wethouder Geert Gabriëls, van o.a. duurzaamheid, roept met een brief Weerter bedrijven op hun gebouw te voorzien van zonnepanelen. Dat is nu financieel aantrekkelijk door een subsidieregeling van het Rijk. “Mijn ambitie is om alle geschikte daken in Weert te voorzien van zonnepanelen. Zolang er zonnepanelen op daken geplaatst kunnen worden, hoeven er geen zonnevelden te worden aangelegd. Zo hoeven we geen open ruimte op te offeren en kunnen we die inzetten om de biodiversiteit te vergroten”, aldus wethouder Gabriëls.

De gemeente heeft een ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2020’. Daarmee krijgen alle thema’s de aandacht die ze verdienen, zoals wonen, ondernemen, mobiliteit en natuur. Zo heeft het gemeentebestuur € 1 miljoen vrijgemaakt om verduurzamingsmaatregelen te treffen bij eigen gebouwen en die van verenigingen. De gemeentelijke gebouwen en voorzieningen moeten helemaal energieneutraal worden. Daarnaast werkt de gemeente samen met woning- en energiecoöperaties om de woningvoorraad te verduurzamen. Maar ook ondernemers kunnen hun bijdrage leveren.

Lucratieve investering

De wethouder roept in zijn brief ondernemers op om hun dak te benutten om duurzame elektriciteit te produceren. Daarmee verduurzamen ze niet alleen Weert en dragen ze bij aan de landelijke klimaatdoelen, maar met de beschikbare SDE+ regelingen is het ook een lucratieve investering voor bedrijven.

Subsidieregeling

Op dinsdag 12 maart gaat de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) weer open. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt in de voorjaarsronde € 5 miljard budget beschikbaar. Dankzij deze subsidie kunnen bedrijven, net als particulieren, de investering voor zonnepanelen terugverdienen binnen tien jaar, terwijl die panelen zeker twintig jaar meegaan.

Dak beschikbaar stellen

Ook kunnen bedrijven hun dak beschikbaar stellen voor omwonenden door gebruik te maken van de ‘regeling verlaagd tarief’ (ook wel ‘postcoderoos-regeling’ genoemd). Daarmee investeren zij in de goede relatie met hun omgeving, doordat de eigenaren van de zonnepanelen, een korting krijgen op hun energiebelasting. De Weerter energiecoöperatie WeertEnergie zoekt naar dakeigenaren om gezamenlijk dergelijke projecten te realiseren.

Informatiebijeenkomst

Om vragen over de SDE+ regeling en de postcoderoos-regeling te beantwoorden organiseert de gemeente Weert op donderdag 28 februari een informatiebijeenkomst. Die start om 19.00 uur en vindt plaats in het stadhuis. Een onafhankelijk adviseur informeert de aanwezigen over de mogelijkheden. Hij helpt ondernemers op weg om de stappen te doorlopen om deze duurzame en lucratieve investering mogelijk te maken. Ondernemers die willen komen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]

12 REACTIES

 1. Zojuist de brief in de bus gekregen. Bezorgd door een dieselbusje dat één voor één de brieven al dieselend rondbrengt naar de ondernemers in Weert. Hoe hypocriet kun je zijn? Slaap lekker, Gabriëls…

 2. Slim politiek trucje: met totaal irrelevante vragen afdwalen van de werkelijk discussie. Deze politieke truc wordt alleen toegepast als men zeker weet dat men fout zit.

 3. Prima, prettig middag. Mij ben jij ook geen uitleg verschuldigd. Het zou wel netjes zijn dat jij je keizer uitlegt op basis van welke feiten en omstandigheden is besloten om over te gaan tot deze maatregelen en waarom deze doelmatig zouden zijn. Dat het toevallig een zomer 0,2 graden warmer was dan in 1826 lijkt mij niet het meest overtuigende argument.

  Maar goed, de kiezer zal zijn conclusie wel trekken uit het feit dat een simpele stellingname niet weerlegd kan worden.

 4. Nou, nou wat was warm en wat was het tastbaar. In De Bilt was het met een gemiddelde temperatuur van 18,9 graden, zowaar 0,2 graden warmer dan tijdens de zomer van 1826. Een tijd dat volgens de politici alles nog peis en vree was.

  Geert Gabriëls is gewoon een rasechte politicus. Geld uitgeven om een probleem op te lossen waarvan nog niet is aangetoond dat het bestaat. Laat staan dat is aangetoond welke invloed de uitstoot van fossiele brandstoffen heeft op het klimaat dat door de jaren heen voortdurend is veranderd. Maar goed, Geert gooit het geld over de balk en gaat met een tevreden gevoel slapen.

 5. Voor we massaal panelen gaan leggen. Kan ons netwerk de evt. terug levering wel aan?? We horen ook geluiden dat het huidig netwerk begint te “kraken”. Hoe staat het daarmee. Is Enexis daarover al benaderd?

 6. Dat zou een prima argument zijn over een XX aantal of jaren. De zon zal ook ooit doven, maar ook daarvoor nemen wij nu geen maatregelen. Alles op zijn tijd.

  Het grote probleem is dat de oplossingen die nu voorliggen te duur zijn of andere problemen met zich meebrengen. Windenergie is veel te duur als het niet wordt gesubsidieerd. Zonne-energie is leuk, maar ook de oplossing niet op grote schaal. Want kan jij op een donkere winteravonden koken en tv kijken op de door jouw zonnepanelen opgewerkte energie? Nee, en als het dan windstil is, dan moeten wij toch nog terugvallen op fossiele energie. En de grote grap is: het bouwen en onderhouden van deze energiecentrales, waarop wij moeten terugvallen op een windstille avond/nacht, zal niet goedkoper worden voor de exploitanten. Nu kunnen de exploitanten deze kosten verrekenen in de vele MWh die ze verkopen. Gaan wij straks veel meer onze eigen energie opwerken, dan moeten die exploitanten hun kosten over veel minder geleverde MWh verdelen. Kortom jij gaat veel minder fossiele energie gebruiken, maar niet substantieel minder betalen. En terwijl jij niet veel minder gaat betalen, heb jij wel alle investeren voor alternatieve energie gedaan.

  Kijk ik sta niet afwijzend op een transitie op de lange termijn, maar de goede oplossingen zijn nu nog niet voorhanden. Kijk bijvoorbeeld deze nieuwe cv-ketel biedt hoop: http://www.destentor.nl/apeldoorn/kachelproducent-uit-apeldoorn-cv-ketel-op-waterstof-duurzamer-en-goedkoper-dan-warmtepomp-br~a5671fab/. Bij de levering van waterstof ben jij niet afhankelijk van het weer. Ook kernenergie kan een bedragen tot de oplossing leveren.

  Kortom dat wij ooit moeten omschakelen omdat de bronnen uitgeput raken, prima. Dat is echter een heel ander argument, dan het klimaatverhaal dat nu wordt opgehangen. De stappen die nu worden genomen zijn vooral bedoeld om de ego’s van bestuurders, zoals Gabriëls, te strelen.

 7. “De zon zal ook ooit doven, maar ook daarvoor nemen wij nu geen maatregelen. Alles op zijn tijd.”

  Met deze 3 regels geef je eigenlijk zelf al aan dat je ECHT DOM bent!!
  Gelukkig zijn er ook mensen die na denken

 8. Dit is echt een hele bijzondere en weinige chique manier van discussiëren. Iemand als dom kwalificeren maar zelf niet het begin van een steekhoudend argument op tafel leggen dat mijn verhaal weerlegd. Ik wil graag met jou een discussie voeren over het onderwerp van dit artikel. Het lijkt mij echter weinig zinvol om mijn cognitieve vermogen verder met jou te bespreken, omdat jij daar helemaal geen zicht op hebt.

Comments are closed.