Over één dag is 2022 verleden tijd en beginnen we aan een spiksplinternieuw jaar. Ongetwijfeld wederom een jaar ...

Vind jij het ook zo moeilijk om de juiste energieleverancier te kiezen? Weet je niet waar je op ...

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt ...

De gemeente Weert heeft van de Rijksoverheid geld gekregen om huishoudens met een laag inkomen en een slecht ...

Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen ...

Op uitnodiging van het Kennisplatform van WeertEnergie verzorgen Kees van Nimwegen en Gonnie van der Vorst van het ...

Mensen met lage en middeninkomens worden door de Rijksoverheid tegemoet gekomen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende ...

Door de fors stijgende gasprijzen wordt de energierekening een stuk duurder. Daarom heeft de Rijksoverheid 200 miljoen vrijgemaakt ...

Vanaf 2023 zullen de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de verkeerslichten, parkeerautomaten, rioolgemalen en alle andere voorzieningen in ...

De gemeenteraad is op 15 december akkoord gegaan met de Weerter Transitievisie Warmte. Deze visie laat zien hoe ...