Groen licht voor verhuizing Kwintet

De gemeente Weert heeft het voornemen om de activiteiten van ‘t Kwintet op Boshoven naar Odaschool aan de Annendaal te verhuizen. Woensdagavond stemde de gemeenteraad in met de verhuizing. Een motie van het CDA voor extra parkeerplaatsen werd unaniem gesteund.

De verhuizing vervult volgens de gemeente verschillende wensen voor de wijk. Aan de ene kant zijn er steeds meer lege klaslokalen. Aan de andere kant wordt er nu een teveel aan vierkante meters gebruikt door sociaal-culturele voorzieningen. Dit wordt opgelost door beiden samen te brengen op één locatie. Het is de bedoeling dat er op termijn een integraal kindcentrum (IKC) en/of multifunctionele accommodatie komt op Boshoven. De verhuizing biedt ook kansen voor versterking van winkelcentrum Boshoven.

Alle huidige gebruikers van ‘t Kwintet kunnen mee naar de schoollocatie Annendaal. Dit is een tijdelijke situatie voor circa 10 jaar. Deze tijd wordt gebruikt om plannen te maken voor de bouw van een IKC en/of multifunctionele accommodatie voor Boshoven. De bestaande scholen op Boshoven en de kinderopvang, maar ook andere activiteiten, kunnen hier een plek krijgen.

Verweer van buurtbewoners

Buurtbewoners van o.a. de Annendaal en Ehrenstein vreesden echter voor Amsterdamse verkeerstaferelen. Met de verhuizing van de activiteiten van het Kwintet naar een schoolgebouw gelegen aan een woonerf zal het woongenot aanzienlijk verminderen. De buurtbewoners tekenden dan ook bezwaar aan tegen het plan.

Extra parkeerplaatsen

Het CDA kwam met een voorstel om de buurtbewoners tegemoet te komen. In plaats van 9 parkeerplaatsen de realiseren bij het woonerf stelde de partij voor om 18 parkeerplaatsen te realiseren aan de andere kant van het gebouw, aan de Burcht. Hier zal dan ook een of- en afrit worden gerealiseerd zodat het verkeer niet over het woonerf hoeft te rijden. Het voorstel werd unaniem ondersteund door de gemeenteraadsleden.

Uiteindelijk werd er groen licht gegeven voor de verhuizing van het Kwintet. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel.