Jarig Aldenborgh presenteert boek

De Aldenborgh, kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), viert op zondag 24 maart a.s. haar 80-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verschijnt een boek van Frits Nies: Weert. Parel van de heide… in de 19e eeuw

Deze uitgave van de Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert is het resultaat van een door leden van De Aldenborgh gemaakte studie van (de regio) Weert in de ‘lange 19e eeuw’. Het eerste exemplaar wordt op zondagmiddag 24 maart tijdens een theaterprogramma in het Munttheater overhandigd aan de Limburgse commissaris van de koning (vanuit de 19e eeuw nog ‘gouverneur’ genoemd), Theo Bovens.

Kanaal en spoor

Leidend thema van het 256 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde hardcover boek (21×30 cm) is hoe Weert in de 19e eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. opstand, migratie, kloosters, burgerij en buitenie, internaten, Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, bakkers, muzikanten, schutters, ontginners, boeren, regenten en missionarissen…

Bestellen

Weert. Parel van de heide… in de 19e eeuw van Frits Nies is nog met € 5 korting te bestellen tot 18 maart a.s. door overmaking van € 29,50 op NL02RABO 0105 3340 65 t.n.v. Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert onder vermelding van ‘Boek Weert” plus eigen naam en adres. Na 24 maart is het boek voor € 34,50 te koop via De Aldenborgh en bij Bruna Weert.