Politieke zorgen over ‘verdozing’

De logistieke sector draait op volle toeren en enorme pakhuizen en distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gevolg is dat in heel Limburg politieke en maatschappelijke discussies ontstaan over de ‘verdozing’ van het landschap.

Nu het in Weert ook die kant op lijkt te gaan wil het CDA deze discussie graag van tevoren voeren en niet achteraf. Dit doen ze middels een motie die ze samen met DUS Weert indienen tijdens de raadsvergadering.

Dankzij haar internationale ligging is Limburg een aantrekkelijke plek voor logistiek. Aanvankelijk zouden de distributiecentra geconcentreerd worden in de regio’s Venlo en Sittard, maar intussen worden de grote hallen op tal van plekken gebouwd. In Weert zijn de voorbereidingen voor de bouw van het centrum van Heylen in volle gang. De gemeenteraad heeft echter nooit gesproken over de voor- en nadelen van uitbreiding van de logistieke sector op Kampershoek-Noord.

De CDA-fractie wil graag het gesprek voeren over de vraag of het wenselijk is in de toekomst nog meer van dit soort hallen te bouwen en dient hierover een motie in tijdens de raadsvergadering van 17 april. De partij vraagt zich af of dit een duurzame manier is om met onze spaarzame ruimte om te gaan en geeft de voorkeur aan maakindustrie en lokaal ondernemerschap. Uiteraard is logistiek onmisbaar, maar een gezond evenwicht is net zo belangrijk.

De keuze voor de vestiging van bedrijven die nu wordt gemaakt heeft verstrekkende gevolgen op lange termijn. Daarbij kan gedacht worden aan het type arbeid, de werkgelegenheid die hiermee ontstaat, de behoefte aan arbeidsmigranten en het effect op de omgeving. Het CDA is van mening dat een goede balans nodig is en dat de bedrijvigheid die we nu ontwikkelen de economische toekomst van Weert op lange termijn moet versterken en niet moet belasten.

Lees de motie (PDF)

https://iwdg.nl/2GtR8z9