Na een paar zonnige, actieve (buiten)dagen start voor velen vandaag weer de werkweek. Zittend op de stoel, uren achter de computer of in vergaderingen. Sinds enkele jaren is bekend dat veel zitten ongezond is. Steeds vaker wordt zitten het ‘nieuwe roken’ genoemd. Maar hoe zit het met het zitgedrag van de Limburgers? Om hier meer inzicht in te krijgen hebben beide Limburgse GGD’en hier voor de eerste keer onderzoek naar gedaan bij volwassenen en ouderen in de 31 Limburgse gemeenten.

Veel zitten is ongezond

Onafhankelijk van of iemand voldoende sport of beweegt geeft langdurig zitten verschillende gezondheidsrisico’s. Veel zitten gaat samen met een grotere kans op hart-en-vaatziekten, overgewicht en obesitas, diabetes type II, mobiliteitsklachten en mentale stoornissen zoals depressies en angststoornissen.

Vooral werk en televisie kijken leiden tot veel zitten De tijd die Limburgers zitten is onderzocht door te vragen naar een zestal activiteiten: vervoer (auto, trein of bus), televisie kijken, werk, recreatief gebruik computer of tablet, studie, overige vrije tijd (eten, kletsen, et cetera). Volwassenen (19-64 jaar) zitten gemiddeld 8,8 uur per dag en ouderen (65+) zitten gemiddeld 7,7 uur per dag. In totaal zitten Limburgers (19+) gemiddeld 8,6 uur per dag.

Werk en televisie kijken zijn de activiteiten waarbij het meest wordt gezeten. Volwassenen zitten het langst tijdens werk, ouderen zitten het langst tijdens televisie kijken.

Duidelijke verschillen tussen gemeenten

Er is geen verschil tussen de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg in het aantal uren dat de inwoners zitten, maar wel duidelijk een verschil tussen de Limburgse gemeenten. Volwassenen uit de gemeenten Landgraaf en Voerendaal zitten het langst, volwassenen uit de gemeenten Nederweert en Gulpen-Wittem zitten het kortst. Bij ouderen valt op dat men in de gemeenten Heerlen en Venlo het langst zit en in Weert en Simpelveld het kortst.

Langdurig zitten gaat samen met meer overgewicht

Volwassenen en ouderen hebben een grotere kans op overgewicht en obesitas wanneer men langer zit. Hoeveel iemand zit per dag heeft geen effect op hoe mensen hun kwaliteit van leven beoordelen.

Bewustwording als eerste stap

Dat weinig bewegen kan leiden tot gezondheidsklachten is algemeen bekend. Daarom is er bij preventie veel aandacht voor voldoende intensief bewegen. Dat men niet alleen voldoende moet bewegen maar ook niet veel en langdurig moet zitten is veel minder bekend. Een belangrijke eerste stap is de bewustwording dat langdurig zitten ongezond is. Probeer zitten af te wisselen met staan en bewegen en maak gebruik van actieve vormen van vervoer.

Cijfers

Volwassenen Limburgers (19-64 jaar) zitten gemiddeld 8,8 uur per dag en ouderen in Limburg (vanaf 65 jaar) 7,7 uur per dag.

Volwassen Weertenaren zitten gemiddeld 8,7 uur per dag.
65+ Weertenaren zitten gemiddeld 7,4 uur per dag.

Bekijk alle cijfers via de Factsheet (PDF): https://iwdg.nl/2Vkczeg.

2 REACTIES

  1. Ik vind het altijd zo jammer als ik mensen hoor over de sportschool. Men neemt dan vanuit huis de auto richting de sportschool, gaat daar 40 minuten op een loopband rennen, en rijdt dan weer naar huis. Dat terwijl horizontale grond die prima geschikt is om op te rennen begint bij de voordeur.

Comments are closed.