Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een provinciale regeling waarbij Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) uit Weert in het buitengebied grensoverschrijdend mogen handhaven.

Grensoverschrijdende handhaving

Boa’s werken normaal gesproken altijd binnen de eigen gemeente. In het buitengebied zijn gemeentegrenzen vaak lastig aan te duiden. Dat is iets waar niet alleen de gemeente Weert last van heeft, maar wat in vrijwel alle Limburgse gemeenten voorkomt.

Vanuit de provincie Limburg is daarbij een convenant gesloten om boa’s de bevoegdheid te geven om in het buitengebied buiten hun eigen gemeentegrenzen te kunnen handhaven. Het voordeel is dat op het moment dat er gehandhaafd moet worden, er niet eerst hoeft te worden uitgezocht op welk gemeentelijk grondgebied de boa zich bevindt.

Burgemeester Jos Heijmans: ‘Dit is precies de reden dat Weert dit convenant heeft ondertekend. We willen handhaven op het moment dat het nodig is, om dan niet te worden belemmerd door de locatie waar we ons bevinden’.

Medewerkers VTH aangewezen als toezichthouders

Tegelijkertijd heeft het college besloten om medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) aan te wijzen als toezichthouders voor alle regelingen die onder deze afdeling vallen.