Weert doet mee aan Steenbreek

Algemeen Uitgelicht Weert 3 reacties 3 min. leestijd

Tegels eruit, groen erin. Meer biodiversiteit en het opvangen van water om daarmee het riool te ontlasten, dat zijn de doelen van de Stichting Steenbreek. Sinds 1 april 2019 is Weert aangesloten bij dit platform dat gemeenten ondersteunt in de strijd tegen de verstening van de stad en de afbreuk aan biodiversiteit.

Zo’n 110 gemeenten, een drietal waterschappen en de provincie Overijssel hebben zich inmiddels bij de Stichting Steenbreek aangesloten. Iedere deelnemer krijgt een consulent die zich inzet om een lokaal netwerk op te zetten van plaatselijke vrijwilligers van organisaties die bij de Stichting Steenbreek zijn aangesloten, zoals IVN, KNNV, Vogelbescherming Nederland, Groei&Bloei en het Klimaatverbond Nederland. Samen organiseren zij acties, campagnes en geven burgers adviezen. Ook in Weert wordt zo’n netwerk opgericht.

Doe mee!

Wethouder Geert Gabriëls, onder meer verantwoordelijk voor Klimaatadaptatie en biodiversiteit, roept iedereen op om vooral mee te doen. “Het is vooral naar aanleiding van het VN-rapport over de afname van planten- en diersoorten belangrijk om hier ook in Weert wat aan te doen. Het roer moet om en iedereen kan, binnen eigen mogelijkheden een bijdrage leveren. Is het het aanleggen van een geveltuin of gaat het om het strooien van kruidenmengsels: alle kleine beetjes helpen! Natuurlijk geldt: hoe minder steen, hoe meer directe infiltratie en vasthouden van water. Dat is belangrijk in tijden van wateroverlast, maar ook van droogte. We proberen als gemeente te helpen en Stichting Steenbreek biedt hiervoor inspirerende ideeën en voorbeelden uit andere gemeenten. We doen dus als gemeente een oproep om in de eigen omgeving, binnen de mogelijkheden die ieder heeft, een bijdrage te leveren aan ontstening. Samen kunnen we het verschil maken.”

Bewustwording

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: straten of kelders kunnen onder water lopen. En vergeet niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Dit heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Een boom erbij, wat meer bloeiende planten en een vijvertje in de tuin kunnen een wereld van verschil maken.

Tijd voor actie

Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van alle inwoners in Nederland nodig. Zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren. Iedereen kan zelf een bijdrage leveren door vandaag nog te zorgen voor vergroening van de eigen tuin, de eigen straat en op alle bedrijventerreinen.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de site van www.steenbreek.nl.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
3 reacties