Foto via GGD

Zondag 12 mei is het weer Moederdag. Niet voor alle vrouwen is moeder zijn even makkelijk. GGD Limburg-Noord roept zwangere vrouwen op die een steuntje in de rug nodig hebben tijdens en na hun zwangerschap.

Vrouwen in een ‘kwetsbare situatie’ die zwanger zijn van hun eerste kind kunnen hulp krijgen van de GGD Limburg-Noord. Het programma VoorZorg geeft vrouwen (jonger dan 26 jaar) hulp tijdens en na de zwangerschap, totdat het kind twee jaar oud is.

Voorkomen

Alle kinderen verdienen het om met een goede en gezonde start geboren te worden. Echter, 15 % van de kinderen maakt een minder goede start. Zij kunnen hierdoor problemen krijgen bij het opgroeien of er zelfs een leven lang last van hebben. Voorzorg ondersteunt deze gezinnen, zodat ook deze groep kinderen een goede start kunnen maken. Afgelopen jaar zijn 7 vrouwen gestart met VoorZorg in Midden-Limburg, inmiddels zijn er 5 bevallen.

Eerste duizend dagen

GGD Limburg-Noord is er voor kinderen maar ook voor ouders. Loes Raemakers, VoorZorgverpleegkundige: “Cruciaal voor het leven van een kind zijn de eerste duizend dagen. En die beginnen al vóór de geboorte. Met dat besef helpen we onze cliënten intensief bij hun leven samen met hun kindje”. VoorZorg richt zich op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen én moeders.

Hulp die moeder wenst

Binnen de GGD Limburg-Noord zijn twee opgeleide VoorZorgverpleegkundigen actief. De VoorZorgverpleegkundige biedt de zwangere alle noodzakelijke informatie, steunt ze gericht op hun wensen en leidt naar aanvullende hulpverlening daar het wenselijk is. “Tijdens huisbezoeken bespreken we met de cliënt onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze kunnen erg verschillend zijn, denk hierbij aan: gezondheid tijdens de zwangerschap, de relatie, werken naast het moederschap en het opbouwen van een band met je kind” – Manon Steinschuld VoorZorgverpleegkundige.

Gratis

VoorZorg wordt gratis aangeboden in alle gemeenten in Midden-Limburg. Het is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden. VoorZorg is een onderdeel van Kansrijke Start, het landelijke actieprogramma dat de handen ineen slaat om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Contact

Vragen over VoorZorg? Ga naar onze website www.ggdlimburgnoord.nl. Of neem contact met VoorZorg (GGD Limburg-Noord): 088 – 11 91 111 / [email protected] Anoniem vragen stellen kan ook. Ga dan naar www.jouwggd.nl.