Info-avond over ‘Bouwen in Stramproy’

Foto: sloop voormalige DA in Stramproy

De Dorpsraad Stramproy maakt zich al lange tijd hard voor nieuwbouw in Stramproy. Het concrete doel is om 50 nieuwbouwhuizen te realiseren tussen 2018 en 2023.

Door de huidige economische situatie, is het nu de juiste tijd om tot realisatie van woningbouw te komen zo stelt de Dorpsraad. En er komen nu diverse initiatieven daadwerkelijk op stoom.

Om de inwoners van Stramproy, en andere belangstellenden bij te laten praten over al deze plannen, komt er een informatie-avond “Bouwen in Stramproy”. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni, in de Zaal in Stramproy. Aan bod komen de plannen voor het gebied “Lambroek” (35 woningen); gebied “oude DA” (10 woningen”); gebied “Bakkerij Hendrix” (10 woningen) en plan “Burg. Smeijersweg” (6 woningen). In totaal is dat ongeveer de helft van de bouwdoelstelling tot 2035.

Tijdens deze informatie-avond zal ook stil gestaan worden bij andere mogelijkheden voor bouwen in het centrum van Stramproy. Dat zijn echter plannen die nog in een oriënterende fase zitten.

Deze avond is zeer interessant voor mensen die zelf willen gaan bouwen, huren of kopen. Ook als je denkt aan doorschuiven van bestaande woningen naar andere woningen. Kortom, eigenlijk voor heel veel mensen zal er relevante informatie te halen zijn, bij de initiatiefnemers rondom de aangehaalde bouwplanen. Want deze initiatiefnemers komen hun ideeën toelichten op 25 juni vanaf 19.30 uur in de Zaal, Mariastraat te Stramproy. Deuren open vanaf 19.00 uur.