Kindcentrum Kansrijk in 2020 van start

Afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers van Kindcentrum Kansrijk niet stil gezeten en er is achter de schermen heel hard gewerkt door het team.

Er zijn diverse informatie- en meedenk bijeenkomsten georganiseerd. De initiatiefnemers vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel belangstelling en steun er is voor hun initiatief. Ook zijn er veel gesprekken gevoerd met professionals en hebben hierin de steun gekregen van politieke partijen, wethouders (van zowel de gemeente Weert als de gemeente Nederweert), beleidsmedewerkers, BAL (Basketbal Academie Limburg),VC Fortutas, RICK, de hoogbegaafden afdeling Athena-school in Drunen en nog diverse professionals.

Op dit moment zitten ze in de fase dat zij zich volledig richten op het business plan. In december komen er bij de gemeente Weert gelden beschikbaar voor initiatieven voor onderwijsvernieuwing (zoals Kindcentrum Kansrijk) en daar willen ze graag voor in aanmerking komen.

Opening in 2019 niet haalbaar

Men heeft de afgelopen maanden alles op alles gezet om in september 2019 te openen maar dat is helaas geen haalbare kaart. Hierom hebben ze besloten om zich te richten op de opening van Kindcentrum Kansrijk in september 2020.

Uiteraard blijven ze bij Kindcentrum Kansrijk achter de schermen heel hard werken en hebben ze de vorderingen ook teruggekoppeld aan de raads- en commissieleden tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen dinsdag op het gemeentehuis. Uiteraard blijft men met de schoolbesturen, gemeente Weert en gemeente Nederweert en alle betrokken partijen de dialoog aangaan.

Meer informatie

Wil jij doorpraten over de verstrekte informatie of ergens over meedenken? Dan ben je na de zomervakantie van harte welkom op maandag 26 augustus tijdens een inloopavond bij Keent Onderneemt in het Keenterhart. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.