Plan in voorbereiding voor techniekcampus (mbo) in Weert

Algemeen Reageer 3 min. leestijd
Foto via Depositphotos

Bij de behandeling van de Kadernota 2024 door de gemeenteraad is de motie ‘Versterken positie mbo Weert’ aangenomen. In deze motie is het college van burgemeester en wethouders opgedragen om samen met diverse onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties een plan te ontwikkelen om de positie van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Weert te versterken. Tevens wordt onderzocht of een publiek-private samenwerking mogelijk is. Het streven is om de basis te leggen voor ‘een leven lang leren’ in Weert.

Huidige situatie

Gilde Opleidingen, de enige mbo-instelling in Weert, biedt op twee locaties verschillende opleidingen aan, waaronder economie, zorg en social work. Echter, er wordt momenteel geen techniekopleiding aangeboden. De maakindustrie in Weert heeft dringend behoefte aan technisch geschoolde arbeidskrachten (mbo-3, mbo-4), maar veel jongeren trekken naar Eindhoven voor hun opleiding en blijven daar vaak hangen. Om dit te doorbreken, is de focus gelegd op het versterken van het techniekonderwijs in Weert.

Partners en samenwerking

Voor de versterking van het techniekonderwijs zijn Gilde, LVO, PO/Sparktechlab, ondernemers en de stichting Sterk Techniek Onderwijs (STO) als partners betrokken. STO stimuleert samenwerking tussen verschillende onderwijsniveaus en het bedrijfsleven en heeft middelen beschikbaar om deze samenwerking te ondersteunen. Het LVO biedt al techniekonderwijs aan op Het Kwadrant en het technasium, terwijl po-leerlingen via het Sparktechlab kennismaken met techniek.

Voorstel voor techniekcampus

Onder begeleiding van Aranco Consultancy en met financiële steun van Keyport, is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van techniekonderwijs op mbo-niveau in Weert. Het voorstel is om een techniekcampus te creëren, die een doorlopende leerlijn techniekonderwijs biedt van po, vo tot mbo en eventueel hbo. Deze campus zal moeten bijdragen aan beter opgeleide medewerkers voor de mkb-bedrijven in de regio, en een aantrekkelijke fysieke locatie bieden waar technisch onderwijs centraal staat.

Klein starten

Een groeimodel is ontwikkeld waarbij in verschillende fases drie ontwikkellijnen worden uitgewerkt: aansprekend techniekonderwijs, een gezamenlijke fysieke locatie, en een kennis- en adviescentrum voor mkb-techniek en maakbedrijven. Het plan is om ‘klein’ te starten met de samenwerking vanuit de bestaande huisvestingssituatie en tegelijkertijd te werken aan een plan voor een gezamenlijke fysieke locatie.

Steun van ondernemers

De steun en inbreng van ondernemers is cruciaal voor de techniekcampus. Daarom wordt een ‘koplopersgroep’ van ondernemers gevormd die partner willen zijn in dit traject. Een kwartiermaker is ingehuurd om de drie ontwikkellijnen aan te jagen, bedrijven te werven en de dekkingsmogelijkheden te onderzoeken. Het doel is om de techniekcampus per 1 september 2024 operationeel te hebben, een belangrijke stap richting een structurele verbetering van het techniekonderwijs in Weert.

De huisvesting van het VO wordt momenteel ook onderzocht en dit traject wordt nauw afgestemd met de plannen voor de techniekcampus, om zo een geïntegreerde aanpak te waarborgen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie