Sporten voor ieder kind mogelijk

Ouders die bijvoorbeeld sportactiviteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen, kunnen in de gemeenten Nederweert en Weert voortaan beter en sneller geholpen worden. Dat is het gevolg van nieuwe afspraken tussen de gemeenten en de Stichting Leergeld en de Jeugdfondsen Sport & Cultuur. Op donderdag 13 juni werden de uitvoeringsafspraken ondertekend in het gemeentehuis van Nederweert.

Iedereen moet kunnen sporten

Er zijn nog steeds kinderen die niet met sport en culturele activiteiten mee kunnen doen omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Die kinderen mogen echter niet buiten spel komen te staan. “Iedereen moet de kans hebben om mee te kunnen doen,” aldus wethouder Cuijpers (o.a. Inkomen en bijstandsverlening) van Nederweert. Daarom zorgen de gemeente Weert en Nederweert er jaarlijks voor dat de Stichting Leergeld en de Jeugdfondsen Sport en Cultuur de contributies = en eventueel kleding voor die kinderen kunnen betalen.

Maatwerk

In de praktijk kwam het voor dat niet helemaal duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was. Om het werk gemakkelijker te maken zijn er daarom met de drie fondsen uitvoeringsafspraken gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld sport en culturele activiteiten waarvoor de vaste bedragen die tot nu toe golden, niet kostendekkend zijn. De fondsen hebben de mogelijkheid gekregen om in die gevallen maatwerk te verrichten.

Talenten

Wanneer er sprake is van talentvolle kinderen binnen sport of cultuur voldoen vaste bedragen vaak niet. “Ook dan kunnen we maatwerk verrichtten, zodat ook die kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen”, aldus wethouder Martijn van
den Heuvel (o.a. Participatie) uit Weert. Vragen voor zwemlessen verlopen voortaan geheel via de Stichting Leergeld. Kinderen krijgen gelegenheid om de diploma’s A, B en C te halen. De gemeente Weert stelt jaarlijks 50 jeugdigen die in het asielzoekerscentrum wonen en die nog geen status hebben, in de gelegenheid om via het Jeugdfonds Sport te sporten.

Inkomensgrens opgetrokken

Het gemeentebestuur van Nederweert heeft ervoor gekozen om méér inwoners de mogelijkheid te bieden ondersteuning te vragen van en bij de fondsen. Voorheen was de inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm. Nu komen inwoners in Nederweert tot 130% van de bijstandsnorm voor ondersteuning in aanmerking. In de gemeente Weert is de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm gehandhaafd.