Subsidieregeling burgerinitiatieven

Weert moet een bruisende stad zijn met inwoners en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen en organiseren. Soms kunnen ze daar wat ondersteuning bij gebruiken.

De gemeente Weert blijft daarom ook de komende jaren initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en sfeer in een buurt, wijk of dorp verbeteren, ondersteunen. Dat heeft de gemeenteraad 5 juni besloten. Het college van B&W gaat nu aan de slag met het uitwerken van een nieuwe, uitgebreide subsidieregeling.

Ondersteuning burgerinitiatieven

De gemeente gaat graag in gesprek met inwoners over ideeën of activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de woonomgeving, leefbaarheid of sociale cohesie in buurten, wijken en dorpen in Weert. In zo’n gesprek bespreken ze op wat voor manier zij het beste kunnen ondersteunen. Soms is dat door mee te denken over hoe iemand een idee kan realiseren, soms door subsidie uit te keren.

Aanvulling op bestaande regeling

Uit de evaluatie van de bestaande subsidieregeling blijkt dat het een succes is en dat het nagestreefde doel bereikt is. Het gaat dan niet zozeer over het uitgekeerde subsidiebedrag, maar vooral over het aantal ideeën dat inwoners hebben ingediend én de gesprekken hierover.

De gemeenteraad heeft nu ingestemd met het beleidskader voor een nieuwe subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Daarmee wordt de bestaande regeling voortgezet én uitgebreid. Achter de schermen wordt druk gewerkt om deze nieuwe regeling – binnen de vastgestelde kaders – uit te werken. Wethouder Tessa Geelen: “Ik ben blij dat de subsidieregeling wordt voortgezet én uitgebreid. Daarmee hopen we nóg meer inwoners te kunnen ondersteunen bij hun ideeën en activiteiten. Vanaf 1 juli kun je met ons team in gesprek gaan over jouw ideeën!”

Ideeën aanmelden na 1 juli

Als inwoners ideeën hebben, nodigt de gemeente Weert hen uit om na 1 juli met hen in gesprek te gaan. Dat kan door te mailen naar [email protected] of door het formulier in te vullen op www.weert.nl/burgerinitiatieven. De gemeente Weert neemt dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.

Vanaf 1 juli zijn de precieze voorwaarden van de subsidieregeling daar ook te vinden. Inwoners kunnen gebruik maken van de subsidieregeling, mits ze aan die voorwaarden voldoen en het potje nog niet leeg is.